Bộ trưởng GT-VT cấm cán bộ xin, bao che vi phạm giao thông

Bộ trưởng Bộ GT-VT nhấn mạnh việc yêu cầu cán bộ, công chức, không lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để can thiệp.

Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng đã có Chỉ thị số 03/CT-BGTVT nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Theo chỉ thị, Bộ trưởng Bộ GT-VT nhấn mạnh việc yêu cầu cán bộ, công chức, không lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của bản thân mình và của người khác.

Với  Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ: Không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới; kiểm điểm nghiêm khắc mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ các lực lượng chức năng chuyển tới; đặc biệt không lợi dụng địa vị, chức vụ, quyền hạn, uy tín, mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng;

Bên cạnh đó, chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí bình xét cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị cuối năm.

Bộ trưởng Bộ GT-VT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến đến từng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.


(Theo VOV)QN