Bộ TT&TT phạt 5 báo điện tử vì đăng tin không chính xác

Trong 2 ngày 19 và 20/11/2014, Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định xử phạt 5 báo điện tử gồm Thanh Niên, Tiền Phong, Một Thế Giới, Infonet và Tri Thức trực tuyến vì đăng bài có chi tiết không chính xác.
 
Cụ thể, ngày 19/11/2014, Bộ TT&TT ra quyết định xử phạt báo điện tử Thanh Niên 15 triệu đồng vì đã đăng bài "Hà Nội đứng vào top 10 thế giới về ... nạn móc túi" vào ngày 30/10/2014 có thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh và việc phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô. Mức phạt được áp dụng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
 
5 báo điện tử bị phạt vì đăng tin bài "Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về nạn móc túi" có thông tin không chính xác.
 
Hôm nay, 20/11/2014, Bộ TT&TT tiếp tục ban hành 4 quyết định xử phạt 4 báo điện tử khác. Trong đó, báo điện tử Tiền Phong bị phạt 10 triệu đồng cũng vì đã đăng bài "Hà Nội vào top 10 thế giới về... nạn móc túi" ngày 30/10/2014, tuy nhiên, có tình tiết giảm nhẹ là báo này dẫn lại nguyên văn tin bài từ báo khác và tự gỡ bỏ tin bài ngay khi phát hiện ra sai sót; Ban Biên tập của báo đã thành thật kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.
 
Báo điện tử Một Thế Giới bị phạt 6 triệu đồng vì đăng bài "Khi Hà Nội vào top 10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới" ngày 4/11/2014 có chi tiết không chính xác.
 
Báo điện tử Infonet bị phạt 10 triệu đồng vì đăng bài "Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về... nạn móc túi" ngày 28/10/2014 có thông tin không chính xác, nhưng có tình tiết giảm nhẹ là đã kịp thời gỡ bỏ ngay tin bài khi phát hiện ra sai sót và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định; Ban Biên tập Báo thành thật kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.
 
Báo điện tử Tri Thức trực tuyến bị phạt 10 triệu đồng cũng vì đã đăng bài "Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về... nạn móc túi" ngày 28/10/2014, nhưng có tình tiết giảm nhẹ là đã dẫn lại nguyên văn tin bài từ báo khác và tự gỡ bỏ tin bài ngay khi phát hiện ra sai sót; Ban Biên tập báo đã thành thật kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.
 
Theo Infonet