Bộ tư lệnh Biên phòng kiểm tra toàn diện năm 2015.

(Baonghean.vn)- Ngày 18 /9, Tại Thị xã Cửa Lò, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức kiểm tra toàn diện Đồn trưởng và Chính trị viên đồn BP năm 2015 đối với BĐBP 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong thời gian 3 ngày, 32 đồng chí là đồn trưởng, Chính trị viên của 16 đồn thuộc BĐBP 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia kiểm tra các nội dung gồm: Nhận thức chính trị về Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quân đội, lực lượng BĐBP; thực hành có phân tích Điều lệnh đội ngũ và điều lệnh quản lý bộ đội; trình bày chiến thuật, kế hoạch,phương án chiến đấu của đồn BP; Sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện có trong biên chế; trình bày chức trách nhiệm vụ của đồn trưởng, chính trị viên đồn BP, thực hành bắn đạn thật và kiểm tra kho vũ khí của các đồn BP.

Các cán bộ trả lời những nội dung kiểm tra

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, trình độ, năng lực sử dụng các vũ khí, phương tiện hiện có trong biên chế và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của đồn trưởng và Chính trị viên các đồn BP. Qua kiểm tra, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, giúp Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

                                                          Hải Thượng