Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

(Baonghean.vn)- Ngày 4/9, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra đơn vị Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tá Phạm Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đã báo cáo với đoàn một số nét chính kết quả thực hiện nhiêm vụ 8 tháng đầu năm 2015 của Trung đoàn.

Đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt chính ủy Quân khu chủ trì buổi làm việc tại trung đoàn 3

Trong năm Trung đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục  nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ SSCĐ, tổ chức nghiêm công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; tích cực, chủ động làm mới, tu sửa mô hình học cụ, gắn với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật bảo đảm chất lượng tốt cụ thể đó là làm mới, củng cố 10.052 vật chất, bia bảng, học cụ các loại với tổng trị giá hơn 201 triệu đồng.

Đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt chính ủy Quân khu trao đổi cùng với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324

Trung tướng Võ Văn Việt biểu dương kết quả các mặt công tác của đơn vị trong năm qua trên các lĩnh vực đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 324 trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trình độ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy và các mặt công tác khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Hà Hữu Tân