Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra cầu treo trên toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa có Công văn gửi Bộ Giao thông vận tải, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành đề nghị rà soát và thực hiện nghiêm túc trong công tác thẩm tra, thiết kế, kiểm tra hệ thống cầu treo nông thôn trên phạm vi toàn quốc trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
 
Khẩn trương làm đường tạm phục vụ nhân dân sau sự cố lật cầu treo tại Tam Đường. Ảnh: TTXVN
 
Hiện nay, trên phạm vi cả nước có nhiều công trình cầu treo giao thông nông thôn đang được đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng, đặc biệt là khu vực miền núi có địa hình hiểm trở.
 
Đáng chú ý là vừa qua đã xảy ra sự cố sập cầu treo giao thông nông thôn Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu gây thiệt hại lớn về người. Qua sự cố này cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng trong các khâu khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; công tác quản lý, bảo trì trong quá trình khai thác ở nhiều công trình tương tự còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng gây mất an toàn chịu lực của công trình và ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông.
 
Để nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước, ngăn ngừa những sự cố về chất lượng gây hậu quả đáng tiếc đối với các công trình cầu treo giao thông nông thôn, thực hiện chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác thẩm tra, thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng theo qui định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Xây dựng.
 
Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, rà soát hồ sơ khảo sát thiết kế về việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn được phép áp dụng và đảm bảo an toàn chịu lực; tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ việc lập quy trình bảo trì công trình và tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định của Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng, các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải.
 
Riêng với các công trình đang chuẩn bị đầu tư xây dựng và thực hiện đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm túc công tác thẩm tra thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của Nghị định 15 và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Xây dựng.
 
Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát điều kiện năng lực của các Ban quản lý dự án, các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra vật liệu đầu vào, việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình.
 
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình cầu treo giao thông nông thôn, nghiên cứu tăng cường sử dụng vật liệu mới, áp dụng công nghệ thi công phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, vùng miền nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình.
 
Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng công trình cầu treo giao thông nông thôn trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, quản lý khai thác và bảo trì công trình.
 
Theo Vietnam+