Bộ Y tế thiết lập 7 số điện thoại đường dây nóng về tiêm chủng

 Nhằm giải đáp các nội dung liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – rubella, cung cấp các thông tin phục vụ người dân có trẻ trong độ tuổi từ 1 - 14 tuổi trong chiến dịch tiêm chủng này, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thiết lập 7 số điện thoại đường dây nóng để giải đáp các thông tin liên quan.
 
 
 
Nguồn: Cục Y tế dự phòng
 
Các số điện thoại do các chuyên gia của Cục Y tế dự phòng, Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ trực và giải đáp. Cụ thể, số điện thoại Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia khu vực Tây Nguyên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: 0986950569/0914059557/0914042644; Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia khu vực Nha Trang, Khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang: 0914103331/0934808630; Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư: 04. 39721334; Đường dây nóng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: 0963851919./.
Theo ĐCSVN