Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(Baonghean) - Chiều 8/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Vinh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 dành cho cán bộ công chức, đảng viên, chuyên viên các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố Vinh.Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố Vinh trao giấy chứng nhận cho các học viên xuất sắc

Qua 4 ngày, 88 học viên đã được bồi dưỡng 6 chuyên đề, trong đó 4 chuyên đề chính thức và 2 chuyên đề bổ trợ nhằm bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Kết quả, 9 đồng chí loại xuất sắc, 36 đồng chí đạt giỏi và 43 đồng chí đạt khá.


Đậu Thành