Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CA tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo ANTT cho cán bộ Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nước CHDCND Lào vào sáng 12/6/2014. 

Quang cảnh lớp tập huấn.

37 cán bộ Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay tham gia sẽ được tập huấn các nội dung cơ bản như: Công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; cấp phát và quản lý giấy CMND; quản lý người nước ngoài; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật lý, vật liệu nổ; công tác Cảnh sát khu vực; phòng chống ma túy; biện pháp phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông; công tác vận động quần chúng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng…

Thông qua đợt bồi dưỡng nghiệp vụ lần này sẽ tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào nói chung và giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nói riêng.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ 12/6 đến 17/6/2014.

                                                                    Tiến Hưng