Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015

 (Baonghean.vn) -   Ngày 24/9, Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc phối hợp với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015.

Tham gia có 136 cán bộ là bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên các đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

136 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

Trong bốn ngày, đội ngũ cán bộ dự lớp bồi dưỡng được tiếp thu các chuyên đề: Vai trò, nhiệm vụ của Đảng ủy xã, thị trấn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đảng bộ; Công tác tư tưởng ở đảng bộ xã, thị trấn. Vai trò, nhiệm vụ của bí thư, phó bí thư đảng ủy và cấp ủy viên cơ sở trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ ở đảng bộ xã, thị trấn; Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy xã, thị trấn; Công tác dân vận của đảng ủy xã, thị trấn; Xây dựng và duy trì Quy chế làm việc của BCH đảng bộ xã, thị trấn.

Đồng chí Phan Sỹ Dương - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Cùng với tiếp thu các nội dung lý luận, cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

                                                                                   Nhật Tuấn

                                                                                   (Đài TTTH Nghi Lộc)