BTV Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 18/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Bí thư Huyện ủy huyện Anh Sơn trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Hồng Vinh - Bí thư Huyện ủy trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Anh Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt và vượt 30/33 chỉ tiêu đại hội. Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX cơ bản hoàn thành; 25/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt mục tiêu đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,4%; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 21,8 triệu đồng (tăng 10,1 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, tốc độ tăng bình quân thu đạt 12,21% (năm 2015 dự kiến đạt 43,9 tỷ đồng).

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện cần có chiến lược xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở.

Giáo dục, đào tạo đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá cao với việc hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Công tác lao động, việc làm, thực hiện chính sách xã hội đạt kết quả quan trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn kịp thời; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng năng suất cây chủ lực trên địa bàn huyện chưa tương xứng với tiềm năng

Tuy nhiên nhiệm kỳ vừa qua, huyện Anh Sơn vẫn còn một số hạn chế như kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Còn 2 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đặc biệt một số mũi kinh tế trọng điểm được xác định là bước đột phá trong phát triển kinh tế chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng dự thảo báo cáo chính trị nêu tiêu chí thu nhập bình quân đầu người 21,8 triệu đồng/người/năm là chưa phản ánh đúng thực tế.

Một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học - công nghệ và môi trường chuyển biến chậm, hiệu quả thấp. Còn 1/18 chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đạt mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ xã có bác sỹ 66,67%/95,2%). Công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chưa thường xuyên tạo được diễn đàn đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết gắn với chương trình hành động ở một số cơ sở còn mang tính hình thức, chất lượng thấp.

Đồng chí Trần Công Dương đề nghị trong báo cáo chính trị cần điều chỉnh về chỉ tiêu thoát nghèo của huyện.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu: Đảng bộ huyện Anh Sơn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới và phát triển… Trong báo cáo chính trị cần có các giải pháp một cách rõ ràng, chi tiết hơn như: giải pháp nâng cao chỉ tiêu phát triển kinh tế, tăng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, gắn sản xuất với chế biến; giải pháp phát triển các mô hình cây con chủ lực; giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Anh Sơn theo hướng cơ cấu gắn với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, gắn sản xuất nông nghiệp với chế biến; giải pháp tăng thu nhập bình quân đầu người, cần nâng cao tiêu chí giảm nghèo trong nhiệm kỳ tới; cần có giải pháp xây dựng đô thị, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới Anh Sơn trở thành huyện khá của tỉnh.

Thanh Nga