BTV Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Chiều 13/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Huyện Đô Lương trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy Đô Lương, đồng chí Trương Hồng Phúc - Bí thư huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu để đưa các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX cơ bản hoàn thành.

Đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy cho rằng trong báo cáo chính trị cần nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu để đến năm 2020, Đô Lương trở thành huyện khá nhất vùng Tây Nam của tỉnh.

Trong đó có 23/30 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đại hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,6%; Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định đến 2015 ước đạt 4.562 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30,25 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,96% (năm 2010) xuống còn 5% năm 2015. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%; tỷ lệ lao động được đào tạo 50,5%, tạo việc làm mới cho 3000 - 3500 lao động mỗi năm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn huyện xây dựng mục tiêu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng trong báo cáo chính trị huyện cần nêu rõ bài học từ nguyên nhân của những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cho rằng thu hút đầu tư ở huyện Đô Lương còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế từ những yếu tố khách quan và trong công tác điều hành chỉ đạo nên trên nhiều lĩnh vực Đô Lương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ và môi trường chuyển biến chậm. Bên cạnh đó công tác xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nơi còn hành chính hóa, chưa kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, sự phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh chưa tốt. Trong nhiệm kỳ, không đạt mục tiêu Đảng bộ huyện vững mạnh.

Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu: Đảng bộ huyện Đô Lương cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới và phát triển… Trong báo cáo chính trị cần nêu giải pháp một cách rõ ràng, chi tiết hơn các chỉ tiêu đã đạt được. Nâng các chỉ tiêu trong báo cáo ngang bằng với mức bình quân của tỉnh. Trong đó cần có giải pháp nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa; có giải pháp xây dựng huyện đạt huyện nông thôn mới; xây dựng chính quyền Mặt trận đoàn thể đoàn kết, vững mạnh để tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân trong các phong trào; tạo khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong báo cáo cũng cầu nêu rõ bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo… Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới trở thành huyện tốp đầu của tỉnh./.

Thanh Nga