BTV Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn cho và cho ý kiến về Chương trình hành động triển khai thực hiện và kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết số 26- NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Mở đầu phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thảo luận dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện và kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết số 26- NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp triển khai các bước tham mưu xây dựng chương trình hành động; các sở ban ngành liên quan xây dựng, cụ thể hoá bằng các chương trình đề án trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng với 6 nhóm chương trình gồm 30 đề án có thời gian cụ thể, phân công trách nhiệm từng cá nhân các đồng chí Thường vụ, Tỉnh ủy viên chỉ đạo ngành, địa phương liên quan.Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở ngành với tinh thần trách nhiệm đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ nhằm hoàn thiện dự thảo chương trình hành động. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Châu yêu cầu các đơn vị soạn thảo cần bổ sung thêm một số giải pháp về công tác tư tưởng; công tác tập hợp, vận động quần chúng và huy động các nguồn lực gắn với giải pháp để tổ chức thực hiện; phối hợp với các bộ ngành trung ương để đánh giá việc thực hiện các đề án và tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Tỉnh sẽ không thành lập Ban chỉ đạo mà Ban Thường vụ sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình hành động này. Chương trình hành động cụ thể sẽ được thông qua Ban chấp hành Tỉnh ủy và hội nghị quán triệt Nghị quyết. Về kế hoạch quán triệt học tập, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo hoàn thiện kế hoạch; mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hành động riêng phù hợp với đơn vị mình.  
 
Cũng trong buổi sáng,  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nghe và cho ý kiến kết quả sau 7 năm thực hiện quyết định 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ; Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Vinh, 20 năm đô thị loại II, 5 năm đô thị loại I.


Tin, ảnh: Hữu Nghĩa