Bước “Đột phá” trong công tác xây dựng đảng

(Baonghean) - Sáng 15/1,  Hội trường Huyện ủy Anh Sơn đông vui như ngày hội. Lần đầu tiên, 320 bí thư chi bộ thuộc 21 xã, thị trấn có một cuộc hội ngộ đông đủ. Những bầu tâm sự, trăn trở về cả những vấn đề mang tầm “quốc kế dân sinh” hay những vấn đề vướng mắc, bất cập trong phạm vi một xã, một bản được dịp giải bày, trao đi, đổi lại giữa các đồng chí bí chi bộ cơ sở với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, nhằm gợi ra hướng đi, cách làm để đưa phong trào của các địa phương đi lên.

Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn với các bí thư chi bộ trực thuộc xã, thị trấn được tổ chức vào những ngày đầu năm mới 2013, là bước tiếp theo của quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Đây là hội nghị hết sức quan trọng, mở đầu để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong toàn tỉnh, thể hiện sự đổi mới về phương pháp, trách nhiệm, cách làm trong công tác xây dựng Đảng. Hội nghị cũng là dịp để Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn nắm bắt đầy đủ những thông tin từ cơ sở để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời cũng để tháo gỡ các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, gợi mở cách làm giúp các bí thư chi bộ xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước khi hội nghị diễn ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã xây dựng đề cương, dự kiến các nội dung cần đối thoại trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng gửi đến các chi bộ, đảng bộ. Trên cơ sở đó, tổng hợp các ý kiến phản ánh, liên quan đến ban, ngành nào thì giao trách nhiệm cho các ban, ngành đó trả lời. 198 ý kiến đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn báo cáo kết quả tổng hợp và thẳng thắn giải trình ý kiến tại hội nghị. Những vấn đề “nóng” được các bí thư chi bộ đặt lên bàn hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn, như: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Chỉ thị về việc không uống rượu, bia trong buổi sáng, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Đây là một chỉ thị rất được đa số cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng, vậy làm thế nào để duy trì và thực hiện tốt chỉ thị này? Hay trong thời gian tới BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ theo những nội dung như thế nào? Dư luận phản ánh về hiện tượng chạy hưởng chế độ thương binh, bệnh binh,  chất độc da cam, chế độ trợ cấp xã hội còn bất cập gây bức xúc trong nhân dân. Việc giải quyết chế độ chính sách tại bệnh viện không kịp thời, có tiêu cực tại bệnh viện. Tình trạng đưa phong bì trong bệnh viện vẫn xảy ra, vấn đề vệ sinh bệnh viện quá bẩn…                    Các bí thư chi bộ dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt, đối thoại.

Tại hội nghị, các tâm tư, băn khoăn trong thực tiễn ở cơ sở cũng đã được các bí thư chi bộ thẳng thắn đề cập. Bí thư chi bộ thôn 14, xã Đức Sơn trăn trở: “Ở chi bộ nông thôn đa số đảng viên cao tuổi, đơn cử như chi bộ xóm 14, xã Đức Sơn có 8 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên hưu trí, 3 đảng viên công tác tại xã, 1 đảng viên quá tuổi lao động nên việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết gặp khó khăn”. Cùng chung nỗi niềm, bí thư chi bộ xóm 7, xã Cao Sơn - Trần Văn Hải phán ánh: “Hiện chi bộ xóm 7, xã Cao Sơn có 11/15 đảng viên hưu trí, 6/15 đảng viên cao tuổi miễn sinh hoạt Đảng, 3 năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên mới. Nhiều chi bộ đang bị già hóa do tuổi trung bình ngày càng cao, bồi dưỡng kết nạp Đảng, bổ sung đội ngũ kế cận gặp rất nhiều khó khăn. Huyện cần đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ. Hiện nay, vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt, đảng viên không phát huy được vai trò tiên phong của mình trong mọi hoạt động. Nguyên nhân ở đâu? Giải pháp nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của chi bộ nông thôn”.

Bí thư chi bộ xóm 2, xã Tường Sơn - Phạm Xuân Diệu băn khoăn: “Trong quy hoạch công tác cán bộ thôn bản, trưởng thôn và bí thư chi bộ có nên quy hoạch độ tuổi hay không? Thực trạng ở cơ sở, bí thư chi bộ già tuổi, trưởng thôn chủ yếu là quần chúng do nhân dân tín nhiệm bầu lên nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ rất bất cập”. Một số cán bộ trẻ có lối sống xa rời dân, không chịu khó học tập để nâng cao trình độ và kỷ năng giao tiếp với nhân dân. Bên cạnh đó, một khó khăn hiện nay ở các chi bộ cơ sở là việc quản lý đảng viên trẻ đi làm ăn xa. Theo hướng dẫn, nguyên tắc 3 tháng đảng viên không sinh hoạt và đóng đảng phí sẻ bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Tuy nhiên, các đảng viên này, vẫn tham gia đóng đảng phí đầy đủ nhưng không tham gia sinh hoạt Đảng. Vì vậy, cuối năm cơ sở khó xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, xếp loại phân loại đảng viên đang là vấn đề rất khó khăn. Đây đang là một trong những cản trở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở các địa phương và cần được các cấp ủy đảng quan tâm và có giải pháp hiệu quả”. “Việc triển khai xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi ruộng đất, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều bất cập, chưa sát thực với nhu cầu thực tế để giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập”- Bí thư chi bộ xóm 2, xã Lĩnh Sơn - Nguyễn Công Anh kiến nghị.                                  Trao đổi bên lề hội nghị.                          Ảnh: Sỹ Thuần.

Nhiều ý kiến của các bí thư chi bộ đề xuất liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội với BTV Huyện ủy. Trong đó có nhiều ý kiến trăn trở: “Việc tổ chức gặp mặt đối thoại giữa BTV và các bí thư chi bộ trực thuộc lần đầu tiên rất có ý nghĩa trên địa bàn huyện nhà; vậy sau hội nghị gặp mặt đối thoại này, huyện và cơ sở sẽ tổ chức những hoạt động như thế nào để tiếp tục thực hiện dân chủ trong Đảng, trong nhân dân?.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, không né tránh, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn khẳng định những ý kiến của các bí thư chi bộ là có cơ sở, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, như còn nhiều yếu kém trong công tác bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ. Vẫn còn có một số cán bộ, công chức huyện ít tiếp xúc với dân, xa rời dân, chưa thực sự gắn bó, phục vụ dân. Ngoài những vấn đề nóng. Từng nội dung vấn đề lĩnh vực, phân công các đồng chí trong BTV, lãnh đạo một số ban, ngành của huyện Anh Sơn đã trực tiếp trả lời, giải đáp những vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới đã tạo sự đồng tình thống nhất cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho biết: “Cái được lớn nhất qua hội nghị này là tạo được không khí dân chủ trong Đảng; sự gần gũi, trách nhiệm của những người làm công tác Đảng từ huyện đến cơ sở. Từ kinh nghiệm của hội nghị này, huyện Anh Sơn tiếp tục triển khai rộng rãi, thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Huyện đang chuẩn bị các bước để tổ chức 2 cuộc đối thoại với 233 giáo viên hợp đồng và đối thoại với nhân dân khối 3, thị trấn về công tác bồi thường GPMB. Nhiều cấp ủy đảng, chính quuyền cơ sở, MTTQ và các đoàn thể đang lập kế hoạch tổ chức nhiều cuộc đối thoại”.


Thanh Lê