Buông lỏng?

(Baonghean) - Dư lun người dân chưa hết bc xúc trước s vic Hiu trưởng trường Mm non Hưng Lc thông đồng vi mt s cán b thu các khon sai quy định, s dng sai mc đích tin xã hi hóa hàng năm và ct xén khu phn ăn ca các cháu... thì gn đây, kết lun ca Đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT huyn Qu Châu v các sai phm ca Trường THCS Châu Phong.

Theo đó, năm hc 2011-2012, Trường THCS Châu Phong đã thu ca hc sinh 6 khon thu sai quy định; s tin h tr chi phí hc tp ca hc sinh không được chi tr trc tiếp cho ph huynh, khiến ph huynh hết sc bt bình. Gn đây nht, mt ph huynh phường Lê Mao (TP Vinh) đã gi đin đến đường dây nóng ca Báo Ngh An phn ánh, cho rng, trường vn động ph huynh đóng góp 350.000 đồng/em để xây dng cơ s vt cht, nhưng đã gn hết năm hc vn chưa thy nhà trường đầu tư mua sm gì...


Thông tin chính xác đến đâu thì chưa rõ và đang ch các cơ quan chc năng vào cuc thanh tra, kim tra để đưa ra kết lun cui cùng, nhưng các s vic nêu trên là tiếng chuông cnh báo v tình trng lm thu, chi sai mc đích đang xut hin trong các trường hc trên địa bàn tnh.

Qua kim tra ca S GD-ĐT Ngh An, đầu tháng 2/2012, ti 113 cơ s giáo dc thuc 15 huyn, th xã và Thành ph Vinh đã phát hin 31 trường vi phm các li: Thu vượt mc quy định, t đặt ra các khon thu ngoài quy định, đặt mc để thu hoc thu theo kiu cào bng trong vic vn động đóng góp xây dng cơ s vt cht trường hc.


Dư lun đang đặt câu hi, vn đề lm thu, lm chi trong các trường hc không phi là mi và đã được báo chí cnh báo nhiu, song ti sao vn din ra tràn lan? Phi chăng công tác qun lý thu chi trong các nhà trường đang được các ngành chc năng buông lng?


Duy Nam