Bưu điện Nghệ An: Mở rộng hình thức kinh doanh, nâng chất lượng dịch vụ

(Baonghean) - Với sự năng động trong đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò chủ đạo trong cung cấp các dịch vụ công ích phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền và đông đảo quần chúng nhân dân, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Năm 2013, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phục vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2013 là năm đánh dấu chặng đường phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện tỉnh Nghệ An nói riêng. Sau khi tách ra khỏi Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) để hoạt động độc lập với tên gọi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) từ ngày 1/1/2013, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ổn định hoạt động, tích cực tham gia cung cấp nhiều dịch vụ công trên phạm vi toàn quốc.
 
Để thực hiện tốt chủ trương này, ngay từ đầu năm, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các chương trình, bám sát các mục tiêu kinh doanh, đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh và toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, năm 2013 Bưu điện tỉnh Nghệ An đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu tính lương đạt 110% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2012. Thu nhập của CBCNV đạt bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 19% so với năm trước, góp phần động viên, khuyến khích và tạo động lực để CBCNV và người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, hăng say lao động sáng tạo, gắn bó hơn trong công việc và đơn vị công tác. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2013, Bưu điện tỉnh Nghệ An được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xét và đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu xuất sắc năm 2013.
 
Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh
 
Hiện nay, ngoài việc cung cấp các dịch vụ truyền thống như dịch vụ chuyển phát các loại thư, báo, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa, hồ sơ xét tuyển, chuyển phát nhanh EMS…, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã và đang mở rộng cung cấp các dịch vụ chuyển phát khác, trong đó dịch vụ hành chính công được ưu tiên hàng đầu. Bước đầu Bưu Điện tỉnh Nghệ An đã phát triển được một số dịch vụ như chuyển phát hộ chiếu, chứng minh nhân dân, chuyển phát hồ sơ - giấy phép lái xe … đạt hiệu quả tốt. Các dịch vụ này tuy mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của chính quyền các cấp, các ngành liên quan và được sự phản hồi tích cực của đông đảo người dân.
 
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện, tính đến thời điểm hiện nay dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được Bưu điện tỉnh Nghệ An triển khai tại 20/21 huyện, thị xã. Riêng Thành phố Vinh đang trong quá trình xây dựng phương án và dự kiến triển khai trong năm 2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bưu điện tỉnh Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người hưởng và được các cấp chính quyền, BHXH và đối tượng thụ hưởng đánh giá cao. Tỷ lệ chi trả hàng tháng đạt trên 99,5% đã dần khẳng định đây là một chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, công tác chi trả hàng tháng được thực hiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bưu điện tỉnh Nghệ An đang từng bước thể hiện vai trò của Bưu điện trong việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước đến người dân, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, khẳng định vai trò của Bưu điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu phát triển và lợi ích chung của toàn xã hội.
 
Bên cạnh việc tập trung các dịch vụ truyền thống, phát triển các dịch vụ hành chính công, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai thác có hiệu quả các kênh bán hàng, phát triển các dịch vụ đem lại nhiều tiện ích cho nhân dân. Một trong các dịch vụ hiện nay đơn vị đang triển khai trên mạng lưới là dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Bên cạnh việc phục vụ người dân tại các điểm giao dịch, hiện nay Bưu điện tỉnh Nghệ An đã triển khai cung cấp dịch vụ tại địa chỉ khách hàng vào tất cả các ngày trong tuần. Với các chương trình thi đua đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chăm sóc khách hàng có hiệu quả, Bưu điện tỉnh Nghệ An hiện nay đang dẫn đầu toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về phát triển dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện. Ngoài ra Bưu điện còn cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm phi nhân thọ PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các dịch vụ thu hộ chi hộ cho các đối tác, điện hoa, đại lý bán vé máy bay, bán sim thẻ viễn thông, dịch vụ truyền hình vệ tinh AVG.
 
Có thể nói, các dịch vụ do Bưu điện tỉnh Nghệ An cung cấp thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân, mang lại những tiện ích thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa  tinh thần cho nhân dân, cung cấp và chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các thông tin kinh tế, văn hoá - xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đến nay, các dịch vụ này cơ bản đáp ứng chất lượng công bố của VNPost, đặc biệt các chỉ tiêu về dịch vụ bưu chính công ích đều đáp ứng đạt và vượt quy định trong Bộ quy chuẩn quốc gia về dịch vụ công ích. 
 
Bên cạnh  tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện tỉnh Nghệ An thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, duy trì phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người lao động trong đơn vị. Vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, Bưu điện tỉnh Nghệ An đều chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức ngày hội thiếu nhi, tổ chức hội thi giao dịch viên, nhân viên điểm Bưu điện văn hóa xã duyên dáng kinh doanh giỏi và các hoạt động hội thao... Nhờ đó, đã động viên tinh thần hăng say lao động, tái tạo sức lao động, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, CNVC đơn vị. 
 
Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định vấn đề nâng cao chất lượng các dịch vụ, cải tiến cung cách phục vụ, nâng cao chất  lượng dịch vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm tăng sức cạnh tranh là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Bưu điện tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng đổi mới tư duy kinh doanh theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và đã có những đổi mới nhất định trong công tác tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, trong đó ưu tiên tập trung chủ đề “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính” do chuyên môn và Công đoàn Tổng Công ty phát động. Các phong trào, các đợt phát động thi đua của đơn vị đã được toàn thể CBCNV – LĐ tích cực hưởng ứng, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2013.
 
Từ năm 2013, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện tỉnh Nghệ An nói riêng không còn nhận được hỗ trợ công ích trực tiếp của Nhà nước nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ Bưu chính công ích của Nhà nước giao là duy trì mạng Bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo giá cước và chất lượng do Nhà nước quy định trên cơ sở lấy hiệu quả kinh doanh bù đắp chi phí. Vì vậy trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Nghệ An tập trung đẩy mạnh kinh doanh hơn nữa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển các dịch vụ mới để bù đắp chi phí đối với hoạt động công ích, đặc biệt đối với năm 2014 là năm đầu tiên chấm dứt trợ cấp công ích của Nhà nước. Bưu điện Nghệ An xác định tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và những mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, tranh thủ nhiều hơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng công ty, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương để tiếp tục huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, mở rộng kinh doanh các dịch vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ.
 
Chu Quang Hào - Giám đốc Bưu điện Nghệ An