Bưu điện Nghi Lộc ký hợp đồng mua báo đảng năm 2017

(Baonghean.vn) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và tránh tình trạng giảm sút báo đảng thời điểm chuyển giao, trong quý 4 năm 2016, Bưu điện Nghi Lộc hướng dẫn các đơn vị, địa phương đặt mua và sử dụng báo Đảng năm 2017.

Nghi Trung là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và sử dụng báo đảng, nhiều năm được nhận giấy khen của Báo Nghệ An. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy Nghi Trung ký hợp đồng với Giám đốc Bưu điện huyện Nghi Lộc mua và sử dụng báo Đảng năm 2017.

Trước đây, Nghi Lộc vẫn còn một số đảng ủy còn hiện tượng cắt báo giữa năm, giữa quý với lý do không đủ kinh phí. Từ quý 4/2014 đến nay, sau khi ký hợp đồng cả năm, hiện tượng cắt báo giữa chừng đã chấm dứt.

Đại diện Bưu điện huyện Nghi Lộc thực hiện ký hợp đồng với đại diện Đảng ủy xã Nghi Long.

Tuy nhiên, việc đặt báo cho các chức danh như đoàn thanh niên, trạm y tế... vẫn chưa được thực hiện triệt để. Theo đó, các xã còn thiếu báo là: Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Văn, Nghi Thái, Nghi Trường… thiếu từ 2 đến 3 số.

Bên cạnh đó, một số Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy như: Bệnh viện huyện vẫn còn thiếu 7 số, Huyện đội còn thiếu 2 số; các chi bộ như công ty CP Bãi Lữ, công ty CP Khách sạn Á Châu, Trường dân lập Nguyễn Thúc Tự… vẫn chưa đặt báo. 

Với chức năng giám sát việc đặt mua báo đảng, đề nghị Ban Tuyên giáo, Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc cần tiếp tục chỉ đạo để các đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ mua và sử dụng báo Đảng của năm 2017./.

Đạm Phương