Bưu điện Thanh Chương ký hợp đồng đặt mua báo đảng năm 2017

(Baonghean.vn) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và tránh tình trạng giảm sút báo đảng thời điểm chuyển giao, Bưu điện Thanh Chương triển khai cho nhân viên đến ký hợp đồng đặt báo cả năm 2017 cho các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Viết Mão - Chủ tịch xã Thanh Văn làm thủ tục ký hợp đồng đặt báo năm 2017.

Trước đây, ở thời điểm giao giữa các quý và năm tình trạng giảm sút báo tại các địa bàn khá lớn, có thời điểm giảm đến hơn 2.000 số. Vì những lý do khách quan, nhiều đơn vị đặt báo chậm từ 1 - 2 tuần, trong khi đó, việc sử dụng báo đảng hàng ngày đã trở thành thói quen và nhu cầu cần thiết của nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo.

Xã Thanh Văn là một trong những đơn vị làm tốt công tác đặt mua và sử dụng báo đảng.

Từ thực tế đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An và Thường trực các Thành, Huyện, Thị ủy đã thống nhất chủ trương giao Bưu điện huyện thực hiện ký kết hợp đồng đặt mua báo cả năm, thanh toán theo quý cho khách hàng. Báo Nghệ An phối hợp Ban Tuyên giáo các huyện giám sát việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Chung - Bí thư xã Thanh Thịnh ký hợp đồng đặt báo với đại diện Bưu điện huyện Thanh Chương.

Theo đó, từ quý 4 năm 2014 sau khi Bưu điện Thanh Chương là đơn vị thử nghiệm tiên phong chủ trương này thì các Bưu điện huyện cũng lần lượt thực hiện, vì vậy hạn chế được tình trạng thiếu báo đảng ở thời điểm giao quý, năm.

Ở Thanh Chương, mỗi ngày bình quân có 800 số báo Nghệ An phát hành cho các tổ chức đầu mối ở 40 xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị. Tất cả các đơn vị ở gần trung tâm đều nhận được báo trong buổi sáng, những đơn vị xa trung tâm như xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Thủy… từ 20 - 35 km thì 12 giờ trưa các Bưu tá đã đến nhận báo để đầu giờ làm việc buổi chiều đã có báo phát cho các đơn vị.

Sau khi thí điểm thành công và nhận được sự ủng hộ của khách hàng, hoạt động này đã được Bưu điện Thanh Chương triển khai thường kỳ vào thời điểm cuối năm. Đây được xem là một hình thức phát hành báo đảng ổn định nhất về số lượng, đồng thời tăng thêm uy tín và niềm tin của khách hàng đối với ngành Bưu điện./.

​Đạm Phương