CA Anh Sơn: Tôn vinh điển hình học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Chiều 20/5, Đảng ủy Công an huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".


Triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2008-2013, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy và cán bộ chiến sỹ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND có tác động tích cực tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, đảm bảo ANTT.

 

Thông qua phong trào và cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ về đạo đức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, ý thức phục vụ nhân dân; lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ của cán bộ khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân; các tổ chức chính trị, xã hội ngày được nâng cao. Chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể quần chúng được chú trọng và thực chất hơn.
                       Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Dịp này, Đảng ủy Công an huyện Anh Sơn đã biểu dương, suy tôn và khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến.


Anh Dũng