Các bên liên quan cần thực hiện đúng trách nhiệm

(Baonghean) - Ngày 8/4/2013, Báo Nghệ An nhận được đơn  của 11 hộ dân ở xã Nghi Phú (TP Vinh) khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở của Công ty TNHH Minh Khang (có chi nhánh tại 54 Lý Thường Kiệt - phường Lê Lợi - TP. Vinh).

Đơn trình bày: 11 hộ dân ở xã Nghi Phú (TP Vinh) có tổng diện tích hơn 10.000 m2 đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở của Công ty TNHH Minh Khang theo Quyết định số 461 ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An. Sau hơn 3 năm, 11 hộ dân có đất canh tác bị thu hồi vẫn chưa nhận tiền đền bù. Việc Công ty TNHH Minh Khang chưa trả đủ tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nhưng đã phân lô bán đất là không đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân; yêu cầu Công ty TNHH Minh Khang chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Theo tìm hiểu, Dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở của Công ty TNHH Minh Khang thu hồi hơn 86.000 m2 đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghi Phú (TP Vinh) của 86 hộ dân thuộc HTX Hồng Hoa Thái và 45 hộ dân thuộc HTX Yên Mỹ. Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của Công ty TNHH Minh Khang đã được UBND TP Vinh phê duyệt. Trên cơ sở phương án được duyệt, chủ đầu tư đã thỏa thuận với người dân về số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với từng hộ và chuyển tiền về cho các hợp tác xã để chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân. 116 hộ có đất thu hồi thuộc dự án đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, các hộ còn lại cho rằng mức đền bù chưa thỏa đáng nên chưa nhận tiền đền bù.

Do chưa nhất trí với mức giá đền bù mà chủ đầu tư đưa ra và có những thắc mắc xung quanh dự án này, ngày 15/10/2012, các hộ dân chưa nhận tiền đền bù đã kiến nghị lên UBND tỉnh “xin thay đổi 1 phần quyết định thu hồi đất số 461 QĐ-UBND, xin trả lại phần diện tích đất đã thu hồi nhưng chưa được đền bù của 11 hộ gia đình và xin thực hiện chính sách “dồn điền đổi thửa” chuyển diện tích của các hộ chưa được đền bù vào 1 khu vực để có điều kiện bảo vệ và canh tác, yêu cầu Công ty Minh Khang đền bù thiệt hại do 3 năm không sản xuất được theo diện tích tương ứng của các hộ đã bị thu hồi…”.

Ngày 22/10/2012, UBND tỉnh có Công văn số 1160 “về việc giải quyết đơn phản ánh của công dân”, chỉ đạo: “Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan để kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, năng lực triển khai đầu tư của Công ty TNHH Minh Khang, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi Trường chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Vinh kiểm tra, xem xét lại việc thu hồi đất khi chưa bồi thường.

3. Giao UBND TP Vinh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc bồi thường, hỗ trợ cho công dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở tại xóm 12, 13, xã Nghi Phú, TP Vinh và giải quyết các kiến nghị của công dân nêu trong đơn.

Kết quả báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/11/2012.”

Trong đơn kiến nghị gửi Báo Nghệ An ngày 8/4/2013, các hộ dân bức xúc: “Tại sao đã có sự chỉ đạo của UBND tỉnh từ tháng 10/2012 nhưng đến nay Sở Kế hoạch - Đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Vinh lại chậm trả lời như vậy?”. “Từ ngày 10/1/2013 đến nay, các hộ chúng tôi đã ba lần lên gặp ông Đặng Thái Bình (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vinh - đơn vị có trách nhiệm “Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng” - PV) nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa sẽ giải quyết trước ngày 2/4/2013”.Sau 3 năm triển khai, Dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) vẫn là bãi chăn thả trâu bò.

Ngày 17/4/2013, làm việc với phóng viên Báo Nghệ An, ông Đặng Thái Bình cho biết: “Giai đoạn Công ty TNHH Minh Khang thỏa thuận thì các hộ dân không chịu nhận tiền vì đòi giá cao hơn. Việc đền bù chưa xong ở đây là do các hộ dân không chịu nhận tiền. Vừa qua, tôi cũng đã làm việc với ông Khang (chủ dự án-pv), ông ấy hứa là sẽ vào làm việc nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy vào”. Cũng theo ông Bình thì: “Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch rồi, nhà đầu tư đã triển khai đền bù rồi nên việc 11 hộ dân đòi trả lại đất là không được. Nhà nước đã phê duyệt đền bù rồi mà anh không nhận là sai. Đối tượng bị thu hồi đất ở đây là hợp tác xã (HTX Hồng Hoa Thái - PV), mà hợp tác xã lại không kiện”.

Còn ông Phạm Văn Hòa - Chủ nhiệm HTX Hồng Hoa Thái lại cho rằng: “Khi mình mời các hộ dân lên nhận tiền đền bù họ không nhận thì mình lập báo cáo, giao số tiền còn lại cho Công ty Minh Khang. Còn hiện tại chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại của 11 hộ dân này và họ cũng không có ý kiến gì nên chúng tôi cũng không biết nguyện vọng của họ như thế nào”.  Trao đổi với chúng tôi, ông Hòa cũng thừa nhận: Từ khi 11 hộ dân không nhận tiền đền bù đến nay ông cũng chưa gặp gỡ để tìm hiểu nguyện vọng của họ!

Để tìm hiểu trách nhiệm, thái độ của nhà đầu tư về sự việc này, phóng viên Báo Nghệ An đã liên lạc với ông Nguyễn Đình Khang (chủ dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở tại xã Nghi Phú-TP Vinh), nhưng ông Khang cứ lần lữa, lúc thì hẹn tuần này, lúc lại hẹn tuần khác.

Cho rằng nhà đầu tư không đủ năng lực, trốn tránh trách nhiệm và các ban, ngành chức năng liên quan chưa có trả lời thỏa đáng, các hộ dân có đất bị thu hồi nhưng chưa nhận tiền đền bù tại dự án này nói rằng “sẽ kiện đến cùng”.

Qua sự việc này, chúng tôi thấy rằng, để đi đến một sự nhất trí chung, các bên liên quan, người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng chưa nhận tiền đền bù, HTX Hồng Hoa Thái, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh và chủ đầu tư… cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình một cách có thiện chí chứ không nên lảng tránh và đổ lỗi lẫn nhau. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành đã được nhắc đến trong Công văn 1160 của UBND tỉnh ngày 22/10/2012 cần thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sớm làm rõ đúng sai trong việc đền bù, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, năng lực triển khai dự án của Công ty TNHH Minh Khang… bởi sau hơn 3 năm thu hồi hơn 86.000m2 đất nông nghiệp của các hộ dân, đến nay, dự án Khu liên hợp y tế, siêu thị và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) vẫn là… vài đống sỏi và bãi đất trống cỏ mọc um tùm!

Điều 42, Luật Đất đai 2003, quy định về việc bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi: “Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi”, “Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới”.

Điều 45 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: “Trách nhiệm của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.2. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.


Đức Chuyên