Các địa phương, đơn vị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(Baonghean.vn) - Chiều nay 26/02, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung vào nội dung chương IX – Chính quyền địa phương.              Đồng chí Đặng Quang Vĩnh – Hội luật gia tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các nội dung trong Chương IX phần lớn tiếp tục kế thừa các quy định của Hiến pháp cũ về phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Đồng thời có một số quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tập trung vào các nội dung về đơn vị hành chính lãnh thổ, về đơn vị pháp lý và chức năng của chính quyền địa phương, về đại biểu hội đồng nhân dân...
 
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với những sửa đổi của Hiến pháp mới, xem đó là thể chế hoá chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phần cấp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã được bổ sung, góp ý như: cần tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, bổ sung thêm các quy định về tổ chức và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương, nêu rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương....
 
Tất cả các ý kiến góp ý sẽ được Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để có ý kiến tại kì họp Quốc hội sắp tới.
 
Cũng chiều nay 26/02, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh do đồng chí Trần Quốc Chung – Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 từ các chuyên gia kinh tế, đại diện một số cơ quan, ngành liên quan cấp tỉnh.                        Toàn cảnh cuộc họp

Theo đánh giá của các đại biểu, Dự thảo Hiến pháp lần này đã có nhiều sửa đổi, cải tiến theo hướng tiến bộ, xác thực hơn. Tuy nhiên cần tiếp tục chỉnh sửa súc tích, chặt chẽ và phù hợp hơn nữa với thực tiễn đang đặt ra. Vấn đề được các đại biểu tập trung góp ý vào cụm từ “đất đai là sở hữu toàn dân”, đây là khái niệm chung, nghĩa là không sở hữu của ai cả, vì vậy có thể mạnh dạn đưa vào Hiến pháp là: đất đai là sở hữu của các tổ chức, cá nhân và nhà nước, trong đó cá nhân, tổ chức có quyền định đoạt đất đai của mình và nhà nước quản lý đất công. Nhà nước khi có nhu cầu thu hồi để phục vụ các công trình và lợi ích quốc gia thì Nhà nước sẽ trưng mua đất theo giá thỏa thuận chứ không phải thu hồi, tránh lợi ích nhóm, dẫn đến tiêu cực, khiếu kiện tràn lan như lâu nay. Hiến pháp cũng cần bổ sung Nhà nước cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp để người dân có quyền sử dụng đất yên tâm khai thác đất một cách có hiệu quả.
 
Đối với định hướng phát triển kinh tế vẫn theo kinh tế thị trường nhưng phải theo định hướng của Nhà nước; Nhà nước cần có chính sách chống độc quyền, đảm bảo kinh doanh lành mạnh. Một số đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Hiến pháp có nêu: mọi người đều có nghĩa vụ nộp thuế, nếu như vậy thì bao gồm cả người già hết tuổi lao động, trẻ em chưa đến tuổi lao động, người tàn tật.... Vì vậy nên thay bằng cụm từ “mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật”. Hiến pháp cũng cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân vào trong Hiến pháp này. Vấn đề quyền bảo vệ thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Các đại biểu cũng đã góp ý, chỉnh sửa một số câu chữ trùng lặp, thừa, mang tính nêu khẩu hiệu theo hướng chặt chẽ và xác thực hơn....

Chiều ngày 26/2, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tham dự có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ các phường, xã và đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố.


Tại hội nghị, đã có 5 ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nhìn chung, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo, và cho rằng nội dung đã đảm bảo cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung chính như: chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế văn hóa, xã hội giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường, về bảo vệ tổ quốc, về bộ máy nhà nước, quốc hội, chính phủ... Trong đó chú trọng về vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ.


Được biết, đến thời điểm này Thành phố đã có 371 khối xóm và 20 tổ chức thành viên của UB MTTQ thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.


Mỹ Hà, Minh Chi - Lam Hà