Các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(Baonghean.vn)- Sáng 4/8, các huyện Quỳnh Lưu, Quế Phong, Anh Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở.

Tại Quỳnh Lưu, gần 300 đại biểu đã được quán triệt 3 Nghị quyết của hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Nhung

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã quán triệt, triển khai Quy định số 86/QĐ-TƯ ngày 1/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát trong Đảng; Chỉ thị số 13/CT-TƯ ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 12 ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Nhung

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đề nghị ngay sau khi hội nghị kết thúc, các cơ quan, đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống./.

Lê Nhung

(Đài Quỳnh Lưu)

* Tại Quế Phong, đồng chí Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Minh Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và hơn 100 đồng chí là bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành cấp huyện đã dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Và quy định số 86 - QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức quán triệt thực hiện cho các đối cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó cần nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Quá trình triển khai thực hiện cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt mọi chức năng nhiệm vụ được giao./.

Thuý Hằng

(Đài Quế Phong)

*Tại Anh Sơn, các đại biểu được quán triệt: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ-TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Lâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Hội nghị học tập, triển khai nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; Tổ chức xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, cần liên hệ sâu sắc để giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình.

Sau hội nghị, BTV Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo việc triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thành ở cấp cơ sở trong tháng 8/2017./.

Lê Lâm

(UBND huyện Anh Sơn)