Các địa phương tiếp nhận và cấp phát gạo cho đồng bào nghèo ăn Tết

- Huyện Tương Dương vừa tiếp nhận 250 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt năm 2013.

Theo chỉ tiêu, đợt này toàn huyện có 18 xã, thị trấn được cấp phát gạo với tổng số hơn 9.700 hộ với hơn 16.600 nhân khẩu. Bình quân mỗi khẩu được cấp phát 15 kg gạo trong 1 tháng. Trong đó, các đơn vị như Nga My, Yên Na, Yên Thắng, Lượng Minh là các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn được ưu tiên cấp phát với số lượng nhiều hơn. 

Ngay sau khi gạo được vận chuyển đến trung tâm huyện, UBND huyện đã huy động các xe ô tô, thuê thuyền máy tại địa phương để vận chuyển số gạo trên  về các xã vùng sâu, vùng xa. Những xã vùng ngoài, dọc Quốc lộ 7, huyện cử cán bộ trực tiếp theo các xe vận  chuyển gạo đến trung tâm xã để phân chia cho các thôn, bản. Nhờ triển khai chu đáo, chỉ trong 2 ngày 26 và 27/1, Tương Dương đã hoàn thành việc cấp phát gạo cho tất cả các xã, thị trong toàn huyện.
Lê Thanh

- Huyện Thanh Chương được phân bổ 381 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào nghèo tại các xã trên địa bàn. Để đảm bảo việc cấp phát gạo công bằng và nhanh chóng, thuận lợi, từ huyện đến cơ sở đã thành lập ban chỉ đạo để tiến hành công tác bình xét và phân phối số gạo này đến tay người nhận. Theo đó, phương án huyện đưa ra là toàn bộ số gạo được phân đến 40 xã, thị trấn trên địa bàn, ưu tiên trước hết cho các xã miền núi khó khăn, bị ảnh hưởng nặng qua các đợt bão lụt vừa qua. 2 xã vùng tái định cư được phân 142 tấn gạo, hơn 1/3 số gạo được phân bổ trên toàn huyên. Sau khi nhận gạo, huyện đang chỉ đạo các xã cấp đến tận tay các hộ gia đình nghèo khó khăn, hoàn thành trước ngày 31/1/2013.
Đình Hà (Đài Thanh Chương)

- UBND huyện Nghĩa Đàn triển khai phân bổ gạo cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt năm 2013. Theo đó, Nghĩa Đàn có 7.334 hộ, 12.071 khẩu được cấp gạo, tổng số gạo được cấp 183 tấn, mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng, riêng trung tâm quản lý sau cai nghiện Nghệ An, Hội Người mù huyện Nghĩa Đàn, mỗi đơn vị được phân bổ 500 kg. Nghĩa Đàn lên kế hoạch thực hiện cấp gạo xong trước ngày 30/1/2013. UBND huyện Nghĩa Đàn cũng thành lập 5 đoàn để kiểm tra cấp phát gạo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
Đức Anh (Đài Nghĩa Đàn).