Các đơn vị, địa phương đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Ngày 7/4, các đảng bộ cơ sở của các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
* Sáng 7/4, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020, tham dự Đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ.
 
Đoàn chủ tịch đại hội
 
Đảng bộ Cục Thi hành dân sự tỉnh hiện có 5 chi bộ với 44 đảng viên, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng uỷ Cục THADS đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu được giao để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đạt kết quả cao về thi hành án và tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng từ các sở, ban, ngành liên quan. Giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, một số quy trình đã được rút ngắn, tạo thuận lợi cho người dân hơn. Thường xuyên tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc ân cần, chu đáo. Việc chi trả tiền thi hành án kịp thời, chế độ thu nộp, miễn giảm phí thi hành án... được niêm yết công khai tại trụ sở... 
 
Các đảng viên biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
 
Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đó là: Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; triển khai thực hiện tốt Luật THADS sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, thường xuyên đẩy mạnh thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu được Quốc hội và Tổng cục THADS giao hàng năm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật...
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 7 đồng chí và bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. 
 
Nguyễn Trung Thành
 
* Sáng ngày 7/4, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Thanh Chương Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Toàn cảnh Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Thanh Chương.
Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã chỉ đạo thực xây dựng được 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, quy hoạch thêm đô thị Rộ và Chùa, mở rộng thị trấn Thanh Chương; lập qui hoạch thêm 03 thị tứ, xây dựng 03 làng nghề đưa tổng số làng nghề lên 08 làng. Nguồn thu ngân sách đến năm 2014 đạt 84,5 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng trên 15%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2014 là 12%.
 
Trong nhiệm kỳ đã cử 04 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 08 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 10 đồng chí đi học thạc sỹ, kết nạp 26 đảng viên. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan ngày càng được tăng cường. Các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng được tăng cường.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ năm 2015 – 20120./.
 
Võ Văn Hải
UBND huyện Thanh Chương
 
* Sáng 7/4, Đảng bộ xã Tiền Phong (Quế Phong) long trọng tổ chức đại hội đại biểu khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Học sinh Trường Tiểu học Tiền Phong chúc mừng đại hội.
 
Tiền Phong là một trong những đảng bộ có số lượng đảng viên lớn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiền Phong đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo để cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn để thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ đề ra. Từng bước  đưa kinh tế xã hội phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng tỷ trọng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ... Đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Tuy nhiên Tiền Phong vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tệ nạn xã hội còn diễn ra, trình độ một số cán bộ đảng viên chưa ngang tầm với nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cơ sở thôn bản còn hạn chế. Hiệu quả công tác chưa đáng ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực trạng trên đặt ra cho đảng bộ và nhân dân xã nhà một trách nhiệm nặng nề trong nhiệm kỳ mới. đó là tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư vào dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghệp, làng nghề, tăng năng suất đối với cây lúa nước, phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng rừng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3-4%. Tạo bước đi vững chắc, sớm đưa Tiền Phong trở thành một xã vững mạnh trong tốp đầu của huyện Quế Phong.
 
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa mới. 
Vân Thanh
Đài Quế Phong