Các ngân hàng thương mại ở Nghệ An có 1.387 tỷ đồng nợ xấu

((Baonghean.vn) - Hiện nay, tổng nợ xấu của các ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn Nghệ An là 1.387 tỷ đồng, chiếm 1,3% so với tổng dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu năm 2014 là 1,5%.

Hoạt động tín dụng ở Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Nghê An.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Chi nhánh Nghệ An thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ ngân hàng cho cán bộ nhân viên.

Thông kê của Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn Nghệ An có 94 đơn vị là đầu mối tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó có 55 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; 31 Chi nhánh cấp 1 của các ngân hàng Thương mại cổ phần, 1 Hội sở chính NH Bắc Á...

Để nâng cao chất lượng tín dụng, thời gian qua Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện Thông tư liên bộ số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các TCTD trong việc xử lý nợ xấu. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự  tăng cường công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu...

Ông Phạm Huy ở xã Diễn Kỷ - Diễn Châu vay vốn ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đầu tư sản xuất.

Cùng với đó Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị đã tích cực thu hồi nợ qua việc xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ cho VAMC, sử dụng dự phòng xử lý rủi ro, khởi kiện các khách hàng không có thiện chí trả nợ...

Hoàng Vĩnh