Các tỉnh có chung đường biên giới Lào - Nghệ An thống nhất kết nghĩa cụm dân bản

(Baonghean.vn) - Nhằm thực hiện tốt các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế về khu vực biên giới Việt – Lào của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Chính phủ, sáng 18/8,  tại Thành phố Vinh, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay(nước CHDCND Lào) về việc phối hợp tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam- Lào.

Dự buổi hội đàm về phía nước bạn Lào: Đoàn tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn – say Pheng- su-ma, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Đuông- chít Chăng- xay- vàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban chính quyền tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn tỉnh Bôlykhămxay do đồng chí Khăm- bu-nắc Xay- nhạ- nôn, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy: Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Quang Kình -  Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đại diện các cơ quan liên quan.Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo 3 tỉnh nước CHDCND Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất việc tổ chức các phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới Việt- Lào, thuộc địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An và địa bàn biên giới 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (Lào). Nội dung gồm: phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân 2 bên biên giới về chủ trương chính sách, pháp luật của mỗi nước; trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của hệ thống chính trị cơ sở; công tác phối hợp bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; tăng cường công tác chống di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, vận chuyển các chất ma túy; từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu và tăng cường chuyển giao KHKT, phát triển kinh tế, xóa đói nghèo... 

Cũng tại Hội đàm, các bên liên quan thống nhất thí điểm chọn 6 cặp bản (cụm dân cư) tổ chức kết nghĩa trước và sẽ đồng loạt tổ chức sau đó, hoàn thành công tác kết nghĩa trước tháng 3/2014 và một số nội dung khác liên quan đến trách nhiệm các bên để chương trình thực hiện đúng tiến độ, có kết quả tốt.Ký kết biên bản kết quả hội đàm giữa các tỉnh.Nối vòng tay đoàn kết Việt- Lào.

Tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (nước CHCDND Lào) đã tổ chức ký kết biên bản làm cơ sở tổ chức thực hiện./.


Hữu Nghĩa