Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về dự thảo quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị .
Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư trình bày quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại địa bàn tỉnh

Hiện nay, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, đến nay một số nội dung không còn phù hợp với điều kiện thực tế, nên cần ban hành quyết định mới thay thế, để cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh. Theo đó, phạm vi điều chỉnh thì trách nhiệm tổ chức và cá nhân liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất, mặt nước trong trường hợp không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đất thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP và các dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo này so với Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND thì thủ tục hành chính được rút gọn, các quy định chi tiết  hơn và nhất là trong việc lựa chọn nhà đầu tư; Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính; Quy định về phí, lệ phí và các mẫu biểu thực hiện thủ tục hành chính; Các thủ tục hành chính để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp; Chấp thuận chủ đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng và cấp Giấy chứng nhận đầu tư …

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các cấp, ngành, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan trong việc phối hợp soạn thảo quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại địa bàn tỉnh, đồng thời đồng tình với ý kiến cần phân cấp và trách nhiệm cao hơn cho Khu kinh tế Đông Nam. Chuyển bộ phận Một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch - Đầu tư về Văn phòng UBND tỉnh… Đồng chí Nguyễn Xuân Đường giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch - Đầu tư và Ban quản lý KKT Đông Nam tiếp thu ý kiến của các cấp, ngành, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo xin ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàng Vĩnh.