Cấm cửa

Đường nâng cấp được bàn giao
Tiền Nhà nước phải đổ bao tỷ đồng
Vậy mà vừa mới lưu thông
Đã nứt, đã lún, đã không ra gì.
 
Người ta không thể không nghi
Cái ông “quá tải” ầm ì ngày đêm
Thùng xe cơi nới cao thêm
Tăng kích thước để chở êm lượng hàng.
 
Vậy mà chẳng hết bàng hoàng
Đường dẫu nâng cấp vẫn càng hỏng nhanh
Bây giờ mới rõ đích danh
Trước tiên thủ phạm là anh thầu rồi.
 
Thi công ẩu, chất lượng tồi
Trách chi chỗ lõm, chỗ lồi khó đi!
Biên Hòa, đại lộ, nguyên xi
Bốn mươi năm vẫn phẳng lỳ đấy thôi...
 
Cấm cửa! Không nói lôi thôi
Sai phạm, bắt quả tang rồi, trị ngay!
 
 
Văn Gừng