#Cảm hóa

3 kết quả

Khi 'về lại' với cộng đồng...

Khi 'về lại' với cộng đồng...

(Baonghean.vn) - Trong công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, mô hình “Chung tay cảm hóa, hướng nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng” ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) mới triển khai nhưng đã được các cấp, ngành đánh giá cao.
bna_Sau ngày ra tù, anh Nguyễn Danh Chung đã gắn bó với chùa Phúc Mỹ.

Cảm hóa bằng lòng yêu thương

(Baonghean) - Với tinh thần từ bi, nhiều ngôi chùa có những hoạt động giúp người lầm lỡ trở về nhận thức cuộc sống chân thiện, nỗ lực làm lại, sống có ích.