Cần 495 tỷ đồng bồi thường GPMB Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Thông tin từ thành phố Vinh cho biết: Nhu cầu kinh phí cần cho phục vụ công tác GPMB 4 công trình: Hồ điều hòa ( thuộc dự án Kênh Bắc), cải tạo mương thành cổ Vinh, dự án đường 72 m lên Hưng Tây và dự án đường 35m thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh giai đoạn 2 gần 500 tỷ đồng.
 
Trong tháng 7/2015, để GPMB dự án Hồ Điều hòa và Hào thành cổ TP Vinh cần 170 tỷ đồng hiện đã đáp ứng được từ nguồn đấu giá đất 6 tháng đầu năm. Trước 30/9, kinh phí GPMB đường đường 72m là 269 tỷ đồng và trước 30/10 có 56  tỷ đồng chi trả đường 35m. Sau 30/10, thành phố cần có 303 tỷ đồng (trả nợ số tiền đã ứng trong kế hoạch).
 
Giải pháp thành phố đưa ra là tập trung đẩy mạnh đấu giá đất. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 166 tỷ đồng.
 
Kênh Bắc đoạn 3 ( phía dưới cầu Bệnh viện Ba Lan cũ ) đang được đẩy mạnh thi công trước mùa mưa lũ.
 
Châu Lan