Căn bệnh 'đoàn kết xuôi chiều'

(Baonghean.vn) - Mặc dù Đảng ta đã đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng khoa học, sát thực tế, mở rộng dân chủ nhưng hiện tượng “đoàn kết xuôi chiều” vẫn còn phổ biến. Đó là căn bệnh đáng báo động trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hiện nay.

Đoàn kết xuôi chiều là hiện tượng im lặng, không dám đấu tranh hoặc do nể nang, né tránh, “thỏa hiệp”, phụ họa theo ý kiến của lãnh đạo, của người đứng đầu, không dám thể hiện chính kiến của mình, sợ mất lòng, sợ va chạm, sợ bị đánh giá là không ủng hộ cấp trên. Có khi biểu quyết đạt tỷ lệ 100%; tưởng chừng như “đoàn kết, thống nhất rất cao” nhưng thực sự đó chỉ là theo ý kiến của lãnh đạo hoặc người đứng đầu, không phải là ý kiến thực chất của cả tập thể.

Mặc dù Đảng ta đã đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng khoa học, sát thực tế, mở rộng dân chủ nhưng hiện tượng “đoàn kết xuôi chiều” vẫn còn phổ biến. Đó là căn bệnh đáng báo động trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hiện nay.

Có những cuộc sinh hoạt, những vụ việc thiếu dân chủ, thiếu bàn bạc kỹ lưỡng trước khi thống nhất, quyết định... Từ đó dễ nảy sinh các hiện tượng như: Thiếu thống nhất, chạy theo thành tích, mất đoàn kết nội bộ, tiềm ẩn hình thành nhóm lợi ích, tác động tiêu cực đến tư tưởng và tâm lý xã hội.

Trong thực tế, có nhiều khi sự đoàn kết xuôi chiều rất nguy hiểm và tai hại. Khi làm quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ, khi quyết định một vấn đề quan trọng, nhạy cảm, thấy không ổn mà vẫn “im lặng là vàng”, chiều lòng lãnh đạo. Điều này rất nguy hiểm, nhất là những địa phương, đơn vị có người đứng đầu thiếu tâm đức, thiếu minh bạch, vụ lợi. Có những vị còn dùng đủ các “thủ thuật” rất tinh vi: Những vấn đề “nhạy cảm” thường sắp xếp đưa ra khi hội nghị sắp kết thúc, nội dung đưa ra vắn tắt, không đầy đủ, chọn người phát biểu đầu tiên biết chắc là “ăn theo, nói leo” để người sau ngại nếu nói sai khác, hoặc vì lý do nào đó, những người hay phát biểu thẳng thắn vắng mặt, hoặc lấy “sự chặt chẽ của quy trình” để hợp thức hóa, áp đảo, hoặc biểu quyết bằng cách giơ tay thay vì bỏ phiếu kín,... Thực chất đó là “dân chủ giả hiệu”, thâu tóm quyền lực, độc đoán, chuyên quyền, là sự lừa dối có mục đích.

Ai cũng biết đoàn kết tạo ra sức mạnh vô địch. Nhưng đó là đoàn kết đoàn kết thực sự. Muốn có đoàn kết thực sự thì phải phát huy dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc. Trong đó, những ý kiến nêu lên đều xuất phát từ thực tiễn, có tính chất xây dựng và được tôn trọng.

Trong Quy định số 37-QĐ/TW được ban hành ngày 25-10-2021, với 19 điều đảng viên không được làm, có hai điều hoàn toàn mới, là Điều 3 và Điều 13. Trong đó Điều 3 quy định đảng viên không được "phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng". Như vậy, những thành viên cấp ủy, thành viên lãnh đạo cũng chịu phần trách nhiệm trong việc thiếu đoàn kết, xây dựng, đấu tranh để bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, thỏa hiệp với những cá nhân cơ hội, trục lợi.

Căn bệnh “đoàn kết xuôi chiều”, thực chất là dân chủ hình thức, nó làm suy yếu, được ẩn dưới vỏ bọc “đúng quy trình”, “đúng quy định”, “dân chủ”, làm tổn hại đến sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nó cũng chính là căn nguyên dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm xói mòn và giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Để khắc phục “bệnh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức”, trong Đảng phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực làm chủ và trách nhiệm đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, tích cực đầu tư suy nghĩ, bàn bạc, xây dựng chủ trương, nghị quyết, tránh tư tưởng vô cảm, bàn quang, xuôi chiều, chiếu lệ.

Cần có những quy định cụ thể về người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; tự phê bình và phê bình; khuyến khích, cầu thị, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, kể cả những ý kiến trái chiều. Tạo ra không khí tranh luận thẳng thắn, xây dựng.

Đối với những công việc hệ trọng, cần công khai, minh bạch, tôn trọng ý kiến của quần chúng nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là sức mạnh vô địch của Đảng ta. Trong Di chúc, trước hết Bác nói về Đảng và giành phần nhiều nhất, trong đó, Người tập trung vào hai vấn đề lớn là đoàn kết của Đảng và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Có thể gọi đó là những điều cốt tử.

tin mới

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU ngày 15/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

'Phải thật thà nhúng tay vào việc'

(Baonghean.vn) - Cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm hành động “phải thật thà nhúng tay vào việc” của công tác dân vận sẽ huy động được “lực lượng to lớn trong nhân dân”.

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

Học và làm theo Bác ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Các địa phương, đơn vị ở Nghĩa Đàn đã lựa chọn một số nội dung thiết thực để nêu gương học và làm theo Bác, làm cho hoạt động này trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

(Baonghean.vn) -Cử tri xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) kiến nghị nhiều nội dung đối với cấp tỉnh và Trung ương, trong đó, đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, như: bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận,...

Thị xã Thái Hòa bám sát thực tiễn, triển khai hiệu quả các nghị quyết ở cơ sở

Thị xã Thái Hòa bám sát thực tiễn, triển khai hiệu quả các nghị quyết ở cơ sở

(Baonghean.vn) -Thị xã Thái Hòa có những bước phát triển vững chắc, từng bước đạt được các mục tiêu đề ra. Kết quả đó có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

(Baonghean.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, vì mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế