Cán bộ lãnh đạo phải nêu gương để nhân dân giám sát

(Baonghean.vn)- Sáng 25/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW năm 2015, nhìn lại 4 năm thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Phó ban Tuyên giáo trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành cùng tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết Chỉ thị 03.

Trong 4 năm qua với việc nhấn mạnh yêu cầu “làm theo”, việc  thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhệm vụ chính trị của ngành, địa phương đoàn thể. Việc thực hiện chỉ thị đang dần đi vào nề nếp, trở thành ý chí tự giác, thiết thực, hạn chế hình thức qua loa chiếu lệ...

Bên cạnh đó việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nhất là trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, góp phần khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị 03 cũng đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tại Nghệ An, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03, nhận thức của cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Thông qua thực hiện làm theo, tỉnh đã duy trì nhiều cuộc vận động, phong trào tương than tương ái, đóng góp tiền của, ngày công để giúp đỡ người nghèo; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, trồng nấm, chanh leo, trồng rau sạch, nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa; thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: “Năm qua là năm tiến hành đại hội đảng các cấp cơ sở, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm thiết thực theo tinh thần chỉ thị 03, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về nội dung chỉ thị, chưa đưa việc "làm theo" thành việc làm thường xuyên. Việc nêu gương còn bị xem nhẹ, vẫn còn biểu hiện thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung “làm theo” trong chỉ thị. Ban Thường vụ thường trực các cấp ủy đảng phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, gắn việc thực hiện Chỉ thị với yêu cầu những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết TW4.

Cần gắn chặt hơn nữa nội dung Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Yêu cầu cán bộ, người đứng đầu cần chỉ rõ những việc cần nêu gương, để nhân dân giám sát, theo dõi... 

 Thanh Nga