Cán bộ xã sâu sát, tận tụy ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Người mà chúng tôi muốn nói đến là Ông Phan Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.

Ông Phan Bá Ngọc cùng người dân thôn Liên Tân xem xét giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cho lúa.

 Sinh năm 1966, trưởng thành từ cơ sở trải qua nhiều vị trí công tác, đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND xã, một đơn vị có trên 15 thôn xóm với gần một vạn dân. Với bản lĩnh chính trị vững vàng,tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, Phan Bá Ngọc còn là một người ham học hỏi, trau dồi lí luận chính trị, đấu tranh phê bình thẳng thắn, có lối sống giản dị, không ngừng vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông trăn trở cùng với bà con làng nghề Liên Đức tìm đầu ra lâu dài cho sản phẩm

Đặc điểm nổi bật nhất của Phan Bá Ngọc được cấp trên đánh giá cao và quần chúng nhân dân mến mộ là tư tưởng đổi mới giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm. Chính vì vậy mà mặc dù không phải là đơn vị được huyện chọn làm điểm để chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nhưng ông và tập thể lãnh đạo xã  đã quyết tâm từng bước  tổ chức thực hiện thành công 19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận trong thời gian sớm nhất.

Ngoài việc tích cực lãnh đạo xây dựng NTM, thì ông cũng là người quyết liệt trong việc thực hiện ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi.

Còn nhớ một thời gian trước đây xã Thanh Liên từng đầu tư xây dựng nhiều mô hình như trồng đậu giải, trồng bí trái vụ, trồng ngô, lúa khảo nghiệm. Những lúc như vậy bao giờ ông cũng nhận trách nhiệm về mình , là đều tổ chức cho gia đình tham gia. Theo ông trước hết có trực tiếp cùng làm với người dân mới biết được các ưu khuyết điểm của từng loại cây con, sau đó là để người dân yên tâm tin tưởng mà làm theo. Hiện tại ông và các hộ dân trong thôn đang xây dựng 1 mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ với diện tích1,5 ha, thu hút 1 chương trình chuyển giao giống lợn với các quy trình và phương tiện kỹ thuật cao...

Ông Phan Bá Ngọc đang cùng người dân trao đổi kinh nghiệm chăm sóc vườn thanh long mới trồng

Là  xã thuần nông, ngoài việc đầu tư thâm canh nâng cao năng suất và sản lượng các loại cây trồng vật nuôi, Phan Bá Ngọc và tập thể lãnh đạo địa phương cũng đã trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào cải tạo vườn tạp trồng các loại cây con có giá trị kinh tế, tăng cường công tác trồng và bảo vệ cây lâm nghiệp; khuyến khích mở rộng các làng nghề, các trang trại gia trại.

Nhờ sự quyết tâm đổi mới, trách nhiệm cao của của tập thể lãnh đạo xã và cá nhân Chủ tịch Phan Bá Ngọc mà xã Thanh Liên đang là một điểm sáng của huyện Thanh Chương. Liên tục từ năm 2013 đến nay đã được Bộ Lao động TBXH tặng bằng khen, được nhận cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh.

Những gì mà cán bộ nhân dân xã Thanh Liên thực hiện được là rất đáng tôn vinh, trong đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của đồng chí Phan Bá Ngọc, một người lãnh đạo cơ sở sâu sát tận tụy mẫn cán với công việc.

Trần Đình Hà