Cần chú trọng đảm bảo an sinh xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 21/4, UBND tỉnh tổ chức phiên cuối cùng cuộc họp thường kỳ tháng 4/2015. Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, các đồng chí uỷ viên UBND, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp. 
 
 
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp
 
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với kiến nghị tăng mức khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ
Đồng chí Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế trình bày Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52 của HĐND tỉnh về một số chính sách DS-KHHGĐ
Đồng chí Hoàng Thị Dung - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Quyết định uỷ quyền cho UBND huyện, thành, thị quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng có công
 
Có 4 nội dung báo cáo và lấy ý kiến tại buổi họp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND quy định một số chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Dự thảo Quyết định uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và Quyết định miễn giảm sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng.
 
Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trình bày dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
 
Trên cơ sở đánh giá nhìn lại kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 52, đến năm 2014, nhịp độ gia tăng dân số nhanh cơ bản đã được khống chế, các chỉ tiêu chính như tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số đều giảm so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao; tỷ lệ mất cân bằng giới tính vẫn ở mức báo động (113 bé trai/100 bé gái).
 
Để nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, phù hợp với tình hình phát triển và thực tế, xét thấy cần bổ sung, sửa đổi Nghị quyết của HĐND tỉnh về DS-KHHGĐ ở các nội dung: chính sách khen thưởng và chế tài xử lý vi phạm đối với đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; chính sách hỗ trợ cộng tác viên ở mức cơ sở; kinh phí đầu tư cho chương trình dân số. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về nội dung và mức chi cho công tác hoà giải cơ sở
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh cho rằng cần có chính sách khuyến khích lực lượng cộng tác viên để nâng cao chất lượng tuyên truyền DS-KHHGĐ.
 
Cũng liên quan đến nhiệm vụ chăm lo cho an sinh xã hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là tại các huyện miền núi cao thuộc diện 30a. Bốn nhiệm vụ mà Chỉ thị đề ra là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách; Chủ động tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế chính sách; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. Phải có sự quan tâm đúng mức, phối hợp vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể để hoạt động tín dụng xã hội thực sự là công cụ hữu hiệu trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.  
 
Đồng chí Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho rằng cần đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ, hướng đến bình đẳng giới.
 
Sau khi nghe trình bày và các ý kiến đóng góp, phiên họp thống nhất thông qua các nội dung nói trên, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận an sinh xã hội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân và là nền tảng cho một nền kinh tế phát triển. Các cấp, các ngành cần quan tâm, phối hợp để đảm bảo an sinh xã hội thông qua công tác dân số, công tác hoà giải, xoá đói giảm nghèo, chính sách cho người có công…để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng một xã hội nhân văn và lành mạnh. 
 
Thục Anh
 

Một số hình ảnh liên quan đến các vấn đề được thảo luận tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh chiều 21/4: 

Trao đổi về phương pháp tư vấn sức khỏe sinh sản cho các gia đình trẻ.
Tuyên truyền công tác dân số tại Lễ phát động chiến dịch năm 2015 tại ở xã Quang Thành (Yên Thành).
Mô hình trồng rau an toàn ở Tam Thái (Tương Dương) tạo nguồn rau xanh hàng hóa.
Phát triển cây chanh leo ở xã Tri Lễ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho Quế Phong.