Cần có phương án bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Thời gian qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước và nhân dân, trên địa bàn cả nước đã đầu tư xây dựng trên 6.500 hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 11 tỷ m3. Tuy nhiên trong quá trình khai thác, hiện trạng công trình đầu mối của các hồ chứa trong cả nước có 317 hồ chứa bị hư hỏng, trong đó có 120 hồ trọng điểm cần được quan tâm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ 2013…Hội nghị trực tuyến về an toàn hồ chứa nước tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An hiện có 625 hồ chứa, chiếm 10% số hồ chứa nước của cả nước. Phần lớn hồ chứa ở Nghệ An có thời gian sử dụng từ 30 – 40 năm, các hồ chứa thi công thủ công, không đồng bộ các hạng mục công trình và bằng nhiều phương tiện, kỹ thuật khác nhau. Nhiều đập chưa có đường quản lý hoặc đường chất lượng kém không đáp ứng yêu cầu ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Hiện tại các doanh nghiệp thủy lợi quản lý 50 hồ, xã, hợp tác xã quản lý 575 hồ. Là các hồ nhỏ, công tác quản lý còn nhiều khó khăn; việc duy tu, sửa chữa thường xuyên còn nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Do điều kiện ngân sách địa phương hạn chế, tỉnh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành TƯ hỗ trợ Nghệ An thực hiện hoàn thành chương trình an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh cho 77 hồ ách yếu.
 
Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Trong thời gian tới, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, các địa phương thường xuyên kiểm tra lại tiêu chuẩn kỹ thuật các hồ đập. Chú trọng công tác quy hoạch, phân cấp quản lý, quy định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương. Trong công tác phân cấp quản lý, quy trình phòng chống lũ các hồ đập giao cho các địa phương thực hiện. Các bộ, ngành cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp lý và có cơ quan chuyên trách về quản lý hồ đập. Đối với hệ thống hồ đập nhỏ, các địa phương phải tạo nguồn thu điều tiết trở lại nâng cấp, sửa chữa. Quan tâm công tác thiết kế, bổ sung số liệu thủy văn về lũ và cách dãn lũ…. Các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lụt.


Hoàng Vĩnh