Cần có quyết tâm cao, giải pháp tốt để Yên Thành hoàn thành mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới

(Baonghean) - Trích phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành của đồng chí HỒ ĐỨC PHỚC, Bí thư Tỉnh ủy.
 
...Những thành tựu nhiệm kỳ qua về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Yên Thành là rất to lớn; là kết tinh sức mạnh Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tạo dựng nên... Tôi nêu lên mấy thuận lợi, thách thức đối với huyện nhà trong thời gian tới để các đồng chí thảo luận nhằm đưa ra Nghị quyết sát đúng, có chương trình, kế hoạch, giải pháp hiệu quả lãnh đạo huyện nhà phát triển.
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo đại hội
Về thuận lợi: Yên Thành có tiềm năng đất đai, con người, tiềm năng du lịch: Rú Gám, Vực Rồng, Nhà thờ đá; với 21 di tích lịch sử quốc gia, 36 di tích cấp tỉnh; có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Thành tựu nhiệm kỳ qua có nhiều cách làm mới, sản phẩm mới, là nguồn lực để tạo tiền đề cho việc phát triển, như tốc độ tăng trưởng 13,65%; thu ngân sách 192 tỷ đồng, vượt 28%; thực hiện xây dựng nông thôn mới đã có 13 xã đạt chuẩn; khẳng định được  hiệu quả một số sản phẩm mới: cam, nấm, dệt may… Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và cơ chế chính sách đúng đắn nhất quán sẽ tạo điều kiện để Yên Thành bứt phá nhanh.
 
Đặt chung trong bối cảnh đất nước đổi mới, phát triển, dòng đầu tư ồ ạt vào tỉnh. Với Nghị quyết 26 và sự quan tâm của Trung ương về tiềm lực kinh tế đã tạo đột phá phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện để đầu tư và trợ giúp Yên Thành phát triển.
 
Về hạn chế, thách thức: Tăng trưởng kinh tế và thu nhập người dân thấp, tỷ trọng nông nghiệp còn cao tới 44%. Mức tăng trưởng đặt ra trong nhiệm kỳ tới 9 - 10% cũng là thấp; đồng thời chỉ tiêu thu nhập bình quân người dân cũng chưa tương xứng tiềm năng, thực lực... Huyện cũng chưa có đột phá về công nghiệp, chủ yếu còn nhỏ lẻ, chỉ mới tập trung lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; vì vậy, cần tạo cú hích lớn, thu hút một số dự án làm thay đổi cục diện kinh tế của huyện, trong đó chú ý công nghiệp chế biến gắn vùng nguyên liệu. Hiệu quả công tác giải quyết việc làm và phòng chống tệ nạn xã hội chưa cao... An ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cần phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, bản lĩnh, gương mẫu, sáng tạo, làm nòng cốt tiên phong trong phát triển. 
 
Một số giải pháp trọng tâm cần làm: Với mục tiêu: “Đưa huyện Yên Thành trở thành huyện khá của tỉnh và đạt chuẩn nông thôn mới vào 2019”, địa phương cần tập trung một số giải pháp sau:
 
1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:
 
Về công nghiệp: Thu hút dự án đầu tư lớn vào huyện với công nghệ cao, chú trọng công nghiệp chế biến phù hợp vùng nguyên liệu và lao động của huyện. Phát triển doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, để khuyến khích đầu tư và nguồn vốn trong nhân dân.
 
Về nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao để phát triển, gắn sản xuất với chế biến: cam, dứa, sắn, dược liệu, lúa, cao su... Phát triển chăn nuôi đại gia súc trâu, bò... Phát triển nông thôn mới gắn xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình kinh tế, phát triển làng nghề, làng có nghề, kinh tế hộ gia đình.
 
 Về dịch vụ: Phát triển du lịch; phát triển chợ, trung tâm thương mại, khách sạn...
 
2. Phát triển hạ tầng, đô thị: Phát triển mạng lưới thị trấn, các thị tứ. Phát triển điện, đường, trường, trạm, đập tưới tiêu, hệ thống thủy lợi…
 
3. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: Chú trọng phát triển hướng nghiệp dạy nghề.
4. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình.
 
5. An ninh trật tự, quốc phòng và xây dựng Đảng: Đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, năng lực tốt, vì dân. Xây dựng hệ thống chính trị mạnh, có sức chiến đấu cao...
 
Ngay sau khi kết thúc Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khẩn trương cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình hành động, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy tốt các tiềm năng lợi thế và khai thác tối đa các nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra...
 
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.