Cần đảm bảo tính nhân văn, sát thực trong quy định mức thu lệ phí hộ tịch

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến của đồng chí Cao Thị Hiền - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khi nói về việc cân nhắc, xem xét nội dung thu, miễn lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo.

Sáng 21/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra và thống nhất các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Dự cuộc họp có đồng chí Cao Thị Hiền – Uỷ Viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thu, miễn lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều đại biểu cho rằng cần xem xét, cân nhắc về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mức thu lệ phí hợp lý, đảm bảo tính nhân văn, sát thực, đặc biệt là đối với các đối tượng như trẻ em, người có công với cách mạng,…

Đối với Nghị quyết quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết về nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ bản các đại biểu đều thống nhất, đồng tình với dự thảo. Tuy nhiên, 1 số đại biểu cũng cho rằng cần cân nhắc đến mức phân bổ kinh phí để bố trí nguồn tài chính hợp lý, về mặt thể thức văn bản cần đảm bảo tính chặt chẽ hơn.

Đồng chí Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần đảm bảo tính nhân văn, sát thực trong quy định mức thu lệ phí hộ tịch. Ảnh: Phương Thảo.

Đối với dự thảo Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ 31/12/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, báo cáo của Sở Tư pháp đề nghị giữ lại 101 Nghị quyết còn hiệu lực thi hành để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế 18 Nghị quyết; còn 26 Nghị quyết đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 8 Nghị quyết hết hiệu lực thi hành 1 phần.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại các văn bản QPPL và bổ sung, hoàn thiện các nội dung được thảo luận thống nhất tại cuộc họp vào các văn bản để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo.

Chiều 21/6 và ngày 22/6, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 1 số báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phương Thảo