Cần quan tâm giải quyết các vấn đề bất cập về y tế, vệ sinh học đường

(Baonghean) - Sau khi khảo sát, đánh giá thực tế công tác y tế, vệ sinh trường học ở một số trường học trên địa bàn Thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có thông báo kết quả khảo sát và kiến nghị các cấp, các ngành cùng quan tâm giải quyết các vấn đề bất cập về y tế, vệ sinh học đường.
 
Theo báo cáo đánh giá của Ban Văn hoá - Xã hội, thì UBND các cấp, ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh trường học gắn với Cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường được quan tâm đầu tư, mua sắm, sửa chữa. Các trường đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp. Tuy nhiên, công tác vệ sinh trường học trên địa bàn Thành phố Vinh và huyện Nghị Lộc còn một số tồn tại như: hầu hết công trình vệ sinh ở các trường học đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, thiếu về số lượng, không đảm bảo vệ sinh. Đa số các phòng học thiếu độ chiếu sáng nhân tạo cần thiết, nhất là vào mùa Đông, mùa mưa khi thiếu ánh sáng tự nhiên. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học tập, gia tăng các bệnh học đường, nhất là bệnh cận thị. Việc bố trí bàn ghế, số lượng học sinh trong một số lớp học quá đông, chưa đúng với quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khu vực bếp ăn của một số trường còn nghèo nàn, diện tích chật hẹp, chưa bảo đảm chất lượng VSATTP, vệ sinh môi trường. Đội ngũ nhân viên y tế tại các trường học thiếu về số lượng, phần lớn kiêm nhiệm không có trình độ chuyên môn. Một số phòng y tế của trường chưa đầy đủ cơ số thuốc theo quy định, thuốc quá thời hạn sử dụng.
 
Để khắc phục tình trạng trên, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp liên quan và Thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc quan tâm giải quyết các vấn đề bất cập đang đặt ra nhằm tăng cường đảm bảo y tế, vệ sinh trường học. Cụ thể, đối với Sở Y tế cần phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện Quyết định 1221/2000/QĐ.BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh trường học" và Thông tư số 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Quyết định số 73/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/12/2007, về quy định hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 58/2008/QĐ- BGDĐT ngày 17/10/2008, về quy định hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Về phía Sở Giáo dục - Đào tạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh; ý thức xây dựng và giữ gìn vệ sinh môi trường học tập trong các trường học. Phối hợp ngành Y tế tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và chất lượng nguồn nước ở các trường học, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ y tế trường học. Bổ sung chế độ quyền lợi của cô nuôi trong trường mầm non theo Hướng dẫn liên ngành 837/HDLN - SGD&ĐT - SNV-STC - BHXH, ngày 11/5/2011. Tiếp tục thực hiện Quyết định 86/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định đánh giá xếp loại và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí biên chế cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên mầm non đang hợp đồng ngắn hạn tại các trường học. Kiến nghị đưa hạng mục công trình vệ sinh vào Chương trình kiên cố hóa trường lớp.
 
Đối với UBND Thành phố Vinh trong quá trình quy hoạch mạng lưới trường lớp cần quan tâm dành quỹ đất để xây dựng các trường học đảm bảo diện tích cần thiết, bao gồm cả khu vực vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Có giải pháp mở rộng diện tích sử dụng của các trường có khuôn viên chật hẹp,  giảm sự quá tải trong các lớp học của một số trường học, nhất là các trường nội thành. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục thể chất. Sớm triển khai dự án nước sạch EURO- Mỹ giúp các trường học sớm được thụ hưởng lợi ích từ dự án. Đối với huyện Nghi Lộc quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh trường học trong toàn xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác vệ sinh trường học. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng y tế phối hợp để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh trường học. Cả Thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc cần quan tâm bố trí cán bộ y tế có chuyên môn nghiệp vụ tại Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện; bố trí đủ cán bộ y tế cho các trường học theo quy định (hiện nay toàn tỉnh có 1.013/1.564 trường học ở cả các cấp học sử dụng cán bộ y tế học đường kiêm nhiệm - đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến mảng y tế, vệ sinh trường học thực tiễn hiệu quả không cao).
 
Theo Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, Chương tình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là, 60% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục khác có phòng y tế và bố trí cán bộ chuyên trách công tác y tế trường học; 80% trạm y tế, phòng y tế của các cơ sở giáo dục có đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế.


Minh Chi