Cần tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường bê tông cho các địa phương

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, Ngày 21-11. Ông Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu HĐND tỉnh bầu cử tại khu vực đã tiếp xúc với cử tri huyện Nghi Lộc.

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Viết Đường trả lới thắc mắc của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh cử tri huyện Nghi Lộc đã đề xuất một số vấn đề như: Một số xã miền Tây của huyện thiếu nước nghiêm trọng, tỉnh cần quan tâm đầu tư đưa nước từ kênh thủy lợi bắc về, giúp nhân dân có nước để sinh hoạt cũng như sản xuất. Trong điều kiện thời tiết hiện nay sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nhà nước cần xây dựng thêm các cơ chế hỗ trợ nhân dân trong sản xuất. Việc thực hiện các dự án trên dòng sông Cấm thời gian quan đã làm tắc nghẽn dòng chảy, gây khó khăn cho công tác thủy lợi, vì vậy trong quá trình triển khai các dự án trên dòng sông Cấm cần nghiên cứu kỹ tác động môi trường.

Đông đảo cử tri tới tham gia buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Nghi Lộc cũng kiến nghị ngành điện cần thực hiện việc hoàn trả vốn cho nhân dân sớm hơn, cơ chế hỗ trợ 6 km đường giao thông cho 1 xã trong xây dựng NTM là chưa phù hợp, còn cào bằng; tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ cho các xã xi măng làm đường bê tông.

Sau khi nghe các kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Nghi Lộc, ông Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất còn lại để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong kỳ họp tới.

                                                                                           Quang Dũng

                                                                                   Đài TT- TH Nghi Lộc