Cản trở đầu tư - cản trở phát triển

(Baonghean) - Những kết quả thực tiễn của công cuộc đổi mới thời gian qua đã chứng minh một cách thuyết phục rằng không chỉ ở cấp độ quốc gia mà cả ở các tỉnh, thành phố, việc thực hiện có hiệu quả các nguồn lực thu hút đầu tư từ bên ngoài có tác động quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn đến đà tăng trưởng và tốc độ phát triển của từng địa phương, vùng miền, cả nước.
 
Thậm chí, hiệu quả của việc thu hút và thực hiện các nguồn lực đầu tư đến từ bên ngoài còn trở thành một trong những chỉ số, thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của địa phương, trong đó bao hàm cả sự nhìn nhận, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cốt cán, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền và công tác cải cách thủ tục hành chính đối với từng địa bàn, từng ngành, lĩnh vực.
 
Năm 2013, được xem là một trong những mốc quan trọng đánh dấu những chuyển biến mạnh mẽ cả chiều sâu lẫn chiều rộng của Nghệ An trong việc đẩy mạnh các giải pháp và các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bày tỏ sự kỳ vọng trước nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động thu hút đầu tư, khá nhiều ý kiến bày tỏ cảm nhận “đường lớn đã mở” đối với Nghệ An. Đó thực sự là những cảm nhận, những dự báo có cơ sở, bởi mặc dù trong hoàn cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp không ít những khó khăn bởi khủng hoảng và suy thoái, nhưng trong năm 2013 Nghệ An lại có số đoàn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay, với nhiều tập đoàn vốn có tiếng là “nói được làm được” đến từ các nước Hàn Quốc; Nhật Bản; Slovakia, Séc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Hong Kong… và các tập đoàn trong nước như Hoa Sen, Becamex Bình Dương, Nguyễn Kim, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tập đoàn FPT, Vinakansai, Tập đoàn Sam Sung… Kết quả ghi nhận ban đầu trước hàng loạt những hoạt động “con thoi” tới các nước và các tỉnh, thành phố để kêu gọi, thu hút đầu tư là việc tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 89 dự án với tổng vốn đăng ký 13.752 tỷ đồng (đạt 145,48% so với năm 2012), trong đó 84 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 13.309,69 tỷ đồng và 5 dự án FDI với số vốn đăng ký 21,08 triệu USD…
 
Tuy nhiên, để thực sự tạo niềm tin, sức thuyết phục cao đối với các nhà đầu tư, việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách thông suốt từ lãnh đạo tỉnh cho đến các cấp, ngành, các địa phương, cơ sở là công việc không kém phần quan trọng. Thậm chí, đó có thể coi đó là khâu “đối ứng” mang tính quyết định, là phần việc còn lại nhưng có ý nghĩa thành bại trong công tác thu hút đầu tư của Nghệ An hiện nay. Từ lâu đã có ý kiến ví von công tác thu hút đầu tư ở tỉnh ta rằng: trên thì “trải thảm đỏ” nhưng dưới lại “rải đinh”, “rải gai nhọn”. Ví von này có phần sâu cay, cường điệu, nhưng dù sao đây là sự thực cần dũng cảm nhìn thẳng để thấy rằng trong thực tế vẫn không khó để bắt gặp các ý kiến than phiền về những phiền toái, nhũng nhiễu, thiếu thống nhất, không đồng bộ đối với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư cụ thể đối với từng đơn vị, doanh nghiệp. Chẳng vậy mà có vần vè cho rằng “Thượng tầng kiến trúc tuy thông/ Hạ tầng kiến trúc có chông có mìn”… 
 
Tranh của Phạm Thị Ngọc Anh (168.Quốc Tuấn - P.Phước Tân - Nha Trang)
 
Vì vậy, việc tăng cường quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thu hút đầu tư cần được song song thực hiện với cải tiến mạnh mẽ môi trường, thủ tục hành chính trong việc thực hiệc các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, cần coi đó là hai mặt của một vấn đề trong việc thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần xây dựng, cần có sự cam kết và duy trì thực hiện một cách thực chất hơn, có sự phản ánh thường xuyên, liên tục, trung thực và thẳng thắn giữa nhà đầu tư và lãnh đạo các cấp để cùng tháo gỡ, giải quyết, thậm chí xử lý, kỷ luật những tổ chức, cá nhân đi ngược lại với chủ trương, đường lối thu hút đầu tư ở tầm vĩ mô cũng như những cam kết cụ thể để đưa nguồn lực đầu tư bên ngoài vào thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.
 
Để thực sự tạo được chuyển biến mới về môi trường đầu tư, kinh doanh, cần có biện pháp cụ thể để phát hiện và kiên quyết xử lý đối với những ai gây phiền toái, sách nhiễu, làm khó dễ, cản trở nhà đầu tư nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Cần coi những đối tượng “rải đinh”, “rải gai nhọn” lên “thảm đỏ” thu hút đầu tư, gây tai tiếng, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, chính là những kẻ gây cản trở đối với quá trình phát triển. Đó cũng là những việc cần làm ngay mà những người có trách nhiệm cần hết sức lưu ý để chỉ đạo thực hiện, đồng thời các nhà đầu tư cũng cần giúp tỉnh trong việc cung cấp danh tính những nơi, những điểm, những người gây khó khăn trong quá trình đầu tư để thực sự tạo môi trường đầu tư lành mạnh, năng động, vì sự phát triển chung.
 
Ngô Kiên