Cáo phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:
 
Chồng, cha, ông nội, ông ngoại chúng tôi là Cụ ông: Đặng Chúc - Trưởng tộc họ Đặng. Sinh năm 1929  (Kỷ Tỵ ) tại  thôn Cầu, xóm  Sét thuộc xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh; từ trần vào lúc 16 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015 (nhằm ngày 22 tháng 2  năm Ất Mùi). Hưởng thọ 87 tuổi.
 
Linh cữu quàn tại tư gia: Thôn Cầu, xóm Sét, xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ- Tỉnh Hà Tĩnh.
 
Lễ di quan lúc 7 giờ,  ngày 13 tháng 4 năm 2015 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Ất Mùi)
 
An táng tại Nghĩa trang Cồn Gát, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh.
           
 
Thay mặt tang quyến
Bà quả phụ Trịnh Thị Minh
Con trai trưởng Đặng Đức Bình