Cấp bổ sung hơn 200 tỷ để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng

Mỹ Hà 01/02/2023 17:19

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui cho các giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng trên toàn tỉnh và giúp các địa phương giải quyết các vướng mắc khi thực hiện chi trả chế độ cho người lao động.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc giải quyết kinh phí; cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp năm 2023 cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh và số giáo viên được tuyển dụng theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh.

Các giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06 - 09 đã được các địa phương ưu tiên tuyển dụng. Ảnh: MH

Theo đó, tỉnh đã trích ngân sách tỉnh năm 2023, từ nguồn cải cách tiền lương, số tiền 206.442.000.000 cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp năm 2023 cho giáo viên mầm non đã hợp đồng theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh và số giáo viên được tuyển dụng theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh. Tổng số giáo viên được chi trả trong đợt này là 2.819 giáo viên.

Theo danh sách này, Yên Thành là huyện được cấp số tiền chi trả lớn nhất với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Tiếp đó là các huyện Quỳnh Lưu, thành phố Vinh, Thanh Chương, Nghi Lộc, Đô Lương…

Việc tuyển dụng và cấp kinh phí chi trả lương đã giải quyết được khó khăn cho các địa phương và các nhà trường. Ảnh: MH

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát và quản lý theo quy định hiện hành; các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí đúng chế độ, đối tượng và mục đích được duyệt, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Như vậy sau đúng 1 năm, sau khi Nghệ An gặp vướng mắc về việc giải quyết chế độ cho các giáo viên mầm non hợp đồng, hiện tất cả các giáo viên thuộc diện này nếu đủ điều kiện đã được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế. Bên cạnh đó, những trường hợp giáo viên bị nợ lương (trước thời điểm được tuyển dụng vào biên chế) cũng đã kịp thời được tỉnh bố trí cấp ngân sách để chi trả lương và các chế độ khác theo quy định.

Tổng hợp kinh phí được giao cho các địa phương để chi trả lương cho giáo viên. Ảnh: MH

Điều này, đã tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, các nhà trường và các giáo viên. Đồng thời, tạo động lực cho các giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với công việc và tiếp tục nỗ lực, cố gắng để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cấp bổ sung hơn 200 tỷ để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO