Cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Mai Hoa 28/04/2022 11:16

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

PGS. TS Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Lãnh đạo, chuyên viên một số phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lý luận chính trị cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và phó giám đốc, giảng viên chuyên trách trung tâm chính trị cấp huyện tham gia.

Mục đích tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp, bồi dưỡng, giúp các học viên nắm vững những nội dung, tài liệu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó vận dụng vào công tác giảng dạy cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tập huấn các tài liệu, bài giảng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng Đảng.

Nhiều quan điểm, định hướng mang tính lý luận của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được nhấn mạnh yêu cầu phải truyền đạt đến cho đối tượng Đảng; phân tích, làm rõ các nội dung về "Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta hiện nay"; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình.

Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó là kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua; quyền và trách nhiệm của đảng viên.

Trong quá trình giảng dạy, trên cơ sở các tài liệu và số liệu hiện có, yêu cầu đặt ra đối với các giảng viên khi giảng dạy phải cập nhật số liệu, dữ liệu, sự kiện mang tính thời sự thuyết phục, hấp dẫn người nghe.

Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

PGS. TS Nguyễn Viết Thông cũng nêu một số bổ sung về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa theo chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tập huấn, các học viên cũng được phổ biến chuyên đề tập huấn tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở.

Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các học viên tham gia tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO