Cây Lộc Vừng trong ảnh Võ An Ninh

(Baonghean) - Cây Lộc Vừng trăm năm soi hồ Hoàn Kiếm,
Một ngày kia rồi sương nắng xóa dằm.
Cả bao lứa đôi từng bên cây âu yếm,
Nhờ ông Hà Nội còn, và đâu chỉ trăm năm! 
 
Nguyễn Văn Hùng