#cây lùng

4 kết quả

Vui lại xứ lùng

Vui lại xứ lùng

(Baonghean.vn) - Sau một giai đoạn, chính quyền có lệnh cấm khai thác, đến tháng 6/2018, cây lùng ở Đồng Văn (Quế Phong) đã được cho phép khai thác trở lại. Cây lùng từng được xem là "cứu cánh" giúp người dân bản địa ở xã Đồng Văn thoát nghèo...