Chấm dứt giải quyết 13 vụ việc

(Baonghean) - Xét báo cáo và đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 333/TTr.TD ngày 5/6/2014 về việc tham mưu xử lý 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân kèm theo Báo cáo của Tổ công tác liên ngành (do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập tại Quyết định số 39/QĐ.TTr ngày 3/3/2014). Ngày 15/7/2014, UBND tỉnh có Công văn số 359/TB-UBND thông báo chấm dứt, không thụ lý, xem xét giải quyết theo thẩm quyền 13 vụ việc sau đây:
 
A. Chấm dứt việc giải quyết đối với 4 vụ việc:
 
I. 3 vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết đúng quy định pháp luật, UBND tỉnh đã có văn bản thông báo chấm dứt việc giải quyết (trước đây):
 
1. Vụ việc của ông Nguyễn Quang Doãn, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh:
 
- Khiếu nại về quan hệ hợp đồng kinh tế giữa ông và UBND phường Hưng Dũng về việc xin vốn tôn tạo Khu di tích Làng Đỏ;
 
- Yêu cầu kiểm tra việc thu, chi tài chính về nguồn vốn xây dựng quê hương và tôn tạo khu di tích vì có sự tham gia xin vốn của ông;
 
- Tố cáo UBND phường Hưng Dũng trích 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Cát là sai mà số tiền đó phải trích cho ông Doãn.
 
- Kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền:
 
Ngày 17/1/2000, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ.UB.KT về việc giải quyết đơn khiếu tố của ông Doãn.
 
- Kết luận xử lý nội dung đơn của ông Nguyễn Quang Doãn qua rà soát:
 
- Nội dung đơn của ông Nguyễn Quang Doãn đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đầy đủ, đúng pháp luật.
 
- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 100/TB.UB.KT ngày 23/4/2002 thông báo không xem xét giải quyết các vụ việc khiếu tố trong đó có nội dung khiếu tố của ông Nguyễn Quang Doãn, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và những nội dung khiếu tố của ông Doãn đã được các cấp, các ngành giải quyết đúng quy trình, thủ tục và đúng bản chất sự việc.
 
UBND tỉnh chấm dứt việc thụ lý giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung đơn của ông Nguyễn Quang Doãn nêu trên.
 
2. Vụ việc của ông Cao Viết Cường và ông Nguyễn Đại Sáng, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.
 
Phản ánh việc UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần An Sơn thuê đất gồm cả diện tích đường đi chung của các hộ là không hợp lý, dẫn đến Công ty CP An Sơn đã rào đường đi gây khó khăn cho việc đi lại của các hộ dân tại xóm Tân Mỹ. Đề nghị trả lại đường đi chung cho các hộ như trước đây.
Nội dung đơn phản ánh trùng với nội dung phản ánh của ông  Nguyễn Quang Lĩnh và 15 hộ dân đã được UBND tỉnh giải quyết.
 
Nội dung đơn kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
 
- UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Cụ thể: Việc 16 hộ dân phản ánh UBND tỉnh cho Công ty CP An Sơn thuê đất đối với phần diện tích con đường đi vào khu dân cư các hộ dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân và đề nghị trả lại đường đi cũ là không có cơ sở để xem xét giải quyết.
 
UBND tỉnh trả lời ông Cao Viết Cường và ông Nguyễn Đại Sáng, đồng thời chấm dứt thụ lý các nội dung đơn của công dân phản ánh việc UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP An Sơn thuê đất nêu trên.
 
(Còn nữa)
UBND tỉnh