Chăm lo công tác cán bộ

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn. Do đó, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Chú trọng đào tạo

Sau khi chia tách huyện Nghĩa Đàn để thành lập Thị xã Thái Hòa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa ra giải pháp tích cực để sớm ổn định tổ chức, bộ máy cán bộ, ban hành các văn bản như: Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; quy chế bổ nhiệm cán bộ; quy chế phân cấp quản lý cán bộ ...; tổ chức kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ được đặt ra nghiêm túc, bởi nhiều vị trí cán bộ chủ chốt còn rất trẻ, lần đầu đảm đương vị trí mới, nhất là vị trí quản lý, do đó còn thiếu cả về kỹ năng lẫn kinh nghiệm. 

Đồng chí Lê Sỹ Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) (trái) thăm trang trại chăn nuôi lợn tập trung của nông dân xã.
Đồng chí Lê Sỹ Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) (trái) thăm trang trại chăn nuôi lợn tập trung của nông dân xã.

Hàng năm, dựa trên quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở, Huyện ủy Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình, đồng thời giao cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định phê duyệt để có kế hoạch đào tạo. Nhiều cán bộ được cử đi đào tạo cả ở Hà Nội, tỉnh và huyện vào thời kỳ sau khi chia tách nay đã trưởng thành, phát huy được vai trò ở vị trí công tác. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng hiện là Phó Ban Tổ chức Huyện ủy là một ví dụ. Sau khi chia tách, đồng chí được tổ chức cử đi học nâng cao. Sau đó, đồng chí được tin tưởng bầu vào BCH Huyện ủy, giữ vị trí Phó Ban Tổ chức huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trên cương vị công tác, đồng chí đã luôn chủ động, linh hoạt nắm bắt tình hình, tham mưu đúng, kịp thời, công tâm trên các lĩnh vực được phân công phụ trách và hoàn thành tốt công tác chỉ đạo cơ sở. Với những bước trưởng thành và những đóng góp trong công tác, đồng chí là điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua yêu nước của huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2010 -2015. “Khối lượng công việc tương đối lớn nên đòi hỏi tôi phải sắp xếp khoa học, có tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức đặt ra”, đồng chí Hùng chia sẻ.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức thực hiện thi tuyển dụng công chức cấp xã. Đồng thời cử cán bộ đi học các lớp quản lý Nhà nước, mở các lớp đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2008 về mô hình khung cho quy trình thủ tục hành chính. Huyện cũng mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho các chủ tịch xã, chủ tài khoản và kế toán các cơ quan… “Thông qua công tác tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Họ đã xác định được vị trí việc làm, nhuần nhuyễn kỹ năng công tác nên chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính ngày càng được nâng lên”, đồng chí Lê Huy Hòa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghĩa Đàn đánh giá.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Nghĩa Đàn đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Do đó, huyện đã vượt qua được những khó khăn ban đầu, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Tạo nguồn nhân sự

Những chuyển biến trong công tác cán bộ ở Nghĩa Đàn trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thực sự mang về những quả ngọt. Bởi nó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở các cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn tạo ra đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng. Tại xã Nghĩa Lộc, địa phương vốn được ví là “dân đông, xã đại”, nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng của cả nhiệm kỳ đạt 8,9%. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,5%. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo thành phong trào rộng rãi, đều khắp trong các tầng lớp nhân dân, nên dù có xuất phát điểm thấp nhưng đến nay xã đã đạt 9/19 tiêu chí. 

Đây cũng là nền tảng để Đảng bộ xã Nghĩa Lộc đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 trên tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đổi mới và quyết tâm cao. Trao đổi về những kết quả trên, đồng chí Lê Sỹ Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc cho biết: “Đó là nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân. Trong đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ có vai trò rất lớn. Trong cả nhiệm kỳ qua, xã đã rất chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại cán bộ. Do đó, Ban Chấp Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu vừa qua đáp ứng được yêu cầu và chất lượng đặt ra, tạo niềm tin để thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn 5 năm tiếp theo”. BCH Đảng bộ xã Nghĩa Lộc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu 15 đồng chí, tỷ lệ đổi mới chiếm 40%, trình độ chuyên môn và chính trị của các đồng chí trong cấp ủy cũng được nâng lên.

Thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn cho thấy, các đại hội cấp cơ sở đã bầu 465 cấp ủy viên, trong đó tái cử 333 đồng chí (chiếm 71,6%), mới vào 132 đồng chí (chiếm 28,4%); nữ chiếm 20,2%, so với nhiệm kỳ trước tăng 3,4%; trẻ dưới 35 tuổi chiếm 23%, tăng 5%; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 22,2%, tăng 1,2%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp, cao đẳng chiếm 39%, giảm 4,6%; đại học chiếm 48%, tăng 12,6%; trên đại học chiếm 2,8%, tăng 12,2%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân chiếm 6,7%, tăng 2,4%; Trung cấp 287 đồng chí, bằng 61,7%, tăng 6,1%. 

Trao đổi về hiệu quả công tác cán bộ trên địa bàn, đồng chí Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết: “Qua kết quả đại hội tại 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn vừa qua, chất lượng của cấp ủy khóa mới được nâng lên rõ rệt cả về chuyên môn lẫn chính trị, với tỷ lệ phiếu bầu cơ bản cao. Điều này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân sự luôn được quan tâm. Đó cũng là nền tảng để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đặt ra, chung tay thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2015 - 2020”. 

Nhật Lệ

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 20/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 20/3

(Baonghean.vn) - Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An; Nghệ An dẫn đầu cả nước trong cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc; Nông dân bán khoai tây được giá cao… là những thông tin nổi bật ngày 20/3.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao nêu giải pháp để cán bộ 'không thể, không dám, không muốn' tham nhũng

Viện trưởng Viện KSND Tối cao nêu giải pháp để cán bộ 'không thể, không dám, không muốn' tham nhũng

(Baonghean.vn) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu giải pháp gồm 3 điểm: Trước hết, để không thể tham nhũng thì cần có cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật chặt chẽ; có quy định chế tài trách nhiệm về quản lý Nhà nước; hiệu lực quản lý Nhà nước tốt để không bị lợi dụng...
Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Trước tình hình doanh số nhiều hãng xe sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu.
Sông Giang - Đập Phà Lài ở xã Môn Sơn. Ảnh Thành Cường

Hấp dẫn du lịch miền Trà Lân

(Baonghean.vn) - Du lịch Con Cuông hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên kỳ thú và bí ẩn; bởi chiều sâu văn hóa và lịch sử... Một lần đến nơi đây, chắc hẳn trong tâm trí du khách mãi luyến lưu về miền đất mang vẻ đẹp núi non hữu tình, những nếp nhà sàn bình dị.
Lắng nghe anh Rê tham luận

Lắng nghe anh Rê tham luận

(Baonghean.vn) - Nghe anh tham luận về “Các tác động của Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư đối với đời sống, kinh tế, xã hội của người dân địa phương”, qua chất giọng riêng có không lẫn vào đâu được của người đồng bào Mông, ai cũng đánh giá là chân thật, chất lượng...
Kiểm toán

Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 tại tỉnh Nghệ An.
Phòng khám tim Bệnh viện ĐKTP Vinh

Phòng khám do Bệnh viện Tim Hà Nội đảm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phát hiện sớm nhiều ca bệnh ‘khó’

(Baonghean.vn) - Được các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp đảm nhiệm, thời gian qua, phòng khám chuyên khoa Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã phát huy hiệu quả tích cực; tạo thuận tiện cho người dân trong và ngoài tỉnh, hạn chế tối đa chuyển tuyến.
Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tham gia phiên chất vấn Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tham gia phiên chất vấn Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn tại phiên họp thứ 21 về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và lĩnh vực kiểm sát. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự phiên chất vấn.