Chăm lo công tác tư tưởng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

(Baonghean) - Đến hết tháng 6/2015, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy đảng tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức, sắp xếp cán bộ; chăm lo công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết đại hội nhanh đi vào thực tế. 

Chú trọng công tác tư tưởng 
 
Để đưa nghị quyết đại hội đi vào thực tế, các đảng bộ, chi bộ cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An phát huy cao độ vai trò cấp ủy, đội ngũ cán bộ cốt cán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sức lan tỏa. Ở Đảng bộ Công ty CP Cơ khí ô tô Nghệ An, ngay sau đại hội, Đảng ủy tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy. Quy chế làm việc của cấp ủy cũng được xây dựng và ban hành kịp thời, trong đó phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể BCH Đảng ủy và từng cá nhân cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; chế độ làm việc và phương pháp công tác của đảng ủy và các chi bộ.
 
Gắn với đó, Đảng ủy đã kiện toàn, sắp xếp theo hướng nhất thể hóa “3 trong 1” - đảng ủy viên kiêm Bí thư chi bộ và giám đốc 4 xí nghiệp trong công ty nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết đại hội đi vào từng bộ phận chuyên môn. Đồng chí Lê Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty cho biết: Đảng ủy tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về những thuận lợi và khó khăn đang đặt ra trong kinh tế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng cao; làm rõ phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu cần phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với đó là các giải pháp để cán bộ, đảng viên, người lao động nắm chắc. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, Ủy ban Kiểm tra duy trì hòm thư góp ý của cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, cũng như tranh thủ những ý kiến phản hồi, góp ý từ cán bộ, đảng viên, người lao động đến đảng ủy, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ trong cấp ủy, chuyên môn và người lao động trong việc triển khai, đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn.
Nâng cao chất lượng sửa chữa, tạo uy tín, thương hiệu của đơn vị ở Công ty CP Cơ khí ô tô Nghệ An.
 
Tại Đảng bộ Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An, theo đồng chí Đoàn Thế Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, ngoài tập trung hoàn thiện về mặt tổ chức, cán bộ sau đại hội, Đảng ủy công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đến tận từng người lao động. Trong đó chú trọng công tác tư tưởng, làm cho người lao động hiểu rõ trong sản xuất kinh doanh cũng có những thời điểm, thời gian sẽ gặp khó khăn cần phải có ý chí vượt qua và cùng chia sẻ với doanh nghiệp, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ lãnh đạo đến người lao động. Đảng ủy cũng nhận thức, để đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty vào cuộc sống, vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ đảng viên có tác động rất lớn đến phong trào chung, bởi đây là những người có năng lực, trách nhiệm và uy tín cao.
 
Sau đại hội, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ rà soát 40 quần chúng ưu tú đã tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng để tiếp tục phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và xem xét, hoàn thiện các hồ sơ trình cấp trên để kết nạp vào Đảng. Cùng đó, giao cho các chi bộ, các tổ chức quần chúng trong từng bộ phận theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú tiếp tục tham gia các lớp cảm tình đảng, góp phần củng cố về mặt tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đặc biệt phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty. 
 
Đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An, cho biết: Sau Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 132 TCCSĐ xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và tiến tới Đại hội XII của Đảng. Tổ chức xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, quy định rõ mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đoàn thể trong công ty; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra. Ban Thường vụ cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội cơ sở vào cuộc sống.
 
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh
 
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh là mục tiêu quan trọng được Đảng ủy, chi ủy trong các doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động. Ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đang diễn ra khí thế khẩn trương, với nhiều đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất. Tại Công ty CP Gạch ngói Hưng Nguyên, xác định rõ mục tiêu mà đại hội đề ra, tiếp tục nâng cao và đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng và uy tín của công ty, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao, gắn với phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
Để thực hiện được những mục tiêu đó, giải pháp được Đảng ủy lựa chọn là phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai nghị quyết đại hội vào kế hoạch, chỉ tiêu chuyên môn hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm của doanh nghiệp; đồng thời tăng năng suất ca máy lên 10 - 25%. Để tiết kiệm nguyên nhiên liệu, công ty đầu tư làm thêm một nhà phơi gạch thông thoáng, hiện đại trên diện tích 4.000m2, làm 1 nhà bao che kho đất, tránh rửa trôi đất, thất thoát và hư hỏng gạch khi thời tiết mưa gió. Cùng với đó, bố trí làm việc thêm ca 3 (trước đây chỉ có ca 1 và ca 2), vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong thời điểm nắng nóng mùa hè, vừa tiết kiệm điện năng khi sử dụng vào thời gian thấp điểm...
 
Nhiều công ty, doanh nghiệp đã rà soát cơ chế quản lý, cơ chế khoán công việc đối với từng đơn vị, xí nghiệp, từng cá nhân; mua sắm thêm một số trang thiết bị; tăng cường khâu chăm sóc khách hàng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh, tạo uy tín, thương hiệu trên thị trường, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Đối với Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An, mặc dù thời điểm nắng nóng không thuận lợi cho việc phát triển diện tích cao su trồng mới, sau đại hội, Đảng ủy đã tham mưu, góp ý cho Ban Giám đốc phương án chỉ đạo các tổ đội sản xuất tập trung chăm sóc 4.000 ha cao su đã trồng để đảm bảo phát triển tốt, đồng thời phát động phong trào thi đua, ký cam kết đẩy nhanh tiến độ trồng mới cây cao su vào những tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng mới 1.500 ha cao su trong năm 2015...
 
Sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đều nhận thức được những công việc cần phải làm, các giải pháp cần tập trung để triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Đây là một trong những yếu tố giúp các đơn vị sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ mới.
 
Bài, ảnh: MINH CHI