Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn (Đô Lương) đoàn kết vượt khó, giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh. Xuyên suốt quá trình đó, Đảng bộ xã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
Trụ sở UBND xã Tân Sơn (Đô Lương).
 
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân của xã Tân Sơn hàng năm đạt 12%. Các lĩnh vực kinh tế phát triển khá đồng đều, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm và tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đã nâng tổng giá trị sản xuất từ 32,6 tỷ đồng (năm 2010) lên 52 tỷ đồng (năm 2014).
 
Tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét, một số ngành nghề như mộc, xây dựng, gia công cơ khí, bún bánh phát triển đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Xã đã xây dựng được 2 làng có nghề, đó là làng bún ở Thượng Cát, làng mộc ở Trung Hậu, phấn đấu năm 2015 được công nhận một làng nghề ở xóm 14. Cùng với sự phát triển kinh tế, các gia đình trên địa bàn xã đầu tư dịch vụ vận tải, hiện có trên 33 xe ô tô vận tải các loại, gần 29 máy xúc lật phục vụ các công trình xây dựng…
 
Đối với lĩnh vực xây dựng, nhiệm kỳ qua đã huy động được 43 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, như nâng cấp được 3 hồ đập đảm bảo an toàn trong các mùa bão lụt, làm được 5,5 km đường nhựa; 8,5 km đường bê tông; 1,6 km kênh mương bê tông. Xây dựng trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học mầm non cao tầng, nâng cấp, tu sửa trường tiểu học, trường THCS khang trang, xây dựng được 4 nhà văn hóa xóm, hệ thống điện chiếu sáng trong các khu vực dân cư được duy trì ổn định. Đặc biệt xây dựng tuyến điện cao áp, từng bước xây dựng xã Tân Sơn hội tụ đủ các tiêu chí trở thành thị trấn. 
 
Qua hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã huy động được nguồn lực trong nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên và gia đình đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi để phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Năm 2014, xã hoàn thành 13 tiêu chí và phấn đấu kết thúc năm 2015 hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có điều kiện để phát triển. Nhiệm kỳ qua, xã Tân Sơn có 84,5% hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, có thêm 1 làng, 4 dòng họ văn hóa cấp huyện, 100% số xóm có thiết chế văn hóa. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, 5 năm qua có 149 em đậu đại học, có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Hệ thống các trường học được đầu tư nâng cấp xây dựng khang trang. Số hộ nghèo đến năm 2014 chỉ còn 3,38%. 
 
Những năm qua, Đảng bộ xã Tân Sơn xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng. Gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp, cán bộ, đảng viên đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quá trình đó, Đảng bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. 
 
Cánh đồng dưa chuột giá trị kinh tế cao ở Tân Sơn - Đô Lương
 
Đạt được những thành tích trên, Đảng bộ xã Tân Sơn đúc rút các bài học kinh nghiệm. Một là: Phải nắm vững và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đề ra các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội sát đúng với tình hình thực tế của xã nhà. Hai là: Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết biểu dương những gương người tốt, việc tốt. Ba là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để có các giải pháp kịp thời. Bốn là: Thực hiện tốt Quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực trình độ, có đạo đức, lối sống, biết đặt lợi ích của tập thể và quyền lợi của nhân dân trên lợi ích của cá nhân. 
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Sơn xác định tiếp tục chuyển đổi các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa. Triển khai thực hiện lộ trình xây dựng Thị trấn Tân Sơn theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, phát triển dịch vụ thương mại; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn liền với triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cải thiện đời sống cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.700 tấn, thu ngân sách đạt 10 - 12 tỷ đồng/năm; tổng mức huy động vốn đầu tư XDCB từ 100 - 110 tỷ đồng. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ xóm đạt chuẩn văn hoá chiếm 70 - 75%, tỷ lệ gia đình văn hoá trên 85%, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% …
 
Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 và đủ điều kiện để được công nhận thị trấn vào năm 2020.
 
Văn Trường