Chấn chỉnh hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Quế Phong, Tương Dương

(Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 2/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Từ đầu năm 2013 đến nay, hoạt động khai thác quặng vàng trái phép trên địa bàn huyện Quế Phong và huyện Tương Dương diễn biến hết sức phức tạp; có thời điểm hàng ngàn lượt người dựng lán trại, sử dụng máy móc khai thác trái phép cả ngày lẫn đêm nhưng chưa được các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời chấn chỉnh, xử lý; hoạt động trên đã làm mất an ninh trật tự trên địa bàn các huyện, thất thoát tài nguyên, hủy hoại môi trường, phá hoại rừng và tiềm ẩn nguy cơ sập hầm, hố khai thác vàng, thiệt hại về người và tài sản.

Đến thời điểm này, nhờ hoạt động đấu tranh, truy quét, đẩy đuổi quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh và chính quyền địa phương, các điểm nóng khai thác quặng vàng trên đã tạm thời đi vào ổn định. Tuy vậy, khả năng tái diễn các hoạt động khai thác quặng vàng trái phép tại các khu vực trên là rất lớn; trong khi đó, chính quyền địa phương huyện, xã chưa có các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, xử lý; chính quyền một số xã còn có biểu hiện bao che, buông lỏng công tác quản lý.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện: Quế Phong, Tương Dương; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có các giải pháp quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản vàng; đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên có hoạt động khai thác trái phép.

2. Chủ tịch UBND các huyện: Quế Phong, Tương Dương:

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, không khai thác và không bao che, tiếp tay cho hoạt động đào, đãi quặng vàng trái phép; vận động các già làng, trưởng bản, hộ gia đình, dân cư tham gia vào công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đoàn công tác được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 163/QĐ-UBND.NC ngày 14/1/2013 thường xuyên kiểm tra các địa điểm có khai thác quặng vàng trái phép, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ các khu vực có chứa quặng vàng; san lấp, đánh sập hầm, hang đào vàng nhằm hạn chế việc tái diễn hoạt động khai thác trái phép và xảy ra tai nạn lao động; xử lý nghiêm các hành vi khai thác quặng vàng trái phép, lập danh sách các đối tượng vi phạm để có biện pháp răn đe, giáo dục và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; thành lập các tổ kiểm tra để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND xã thiếu tinh thần trách nhiệm và bao che cho các hành vi vi phạm. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp quản lý lâu dài, hiệu quả các điểm mỏ vàng thường xuyên có hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2013.

4. Công an tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác liên ngành, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.  

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; cương quyết không để xảy ra các trường hợp khai thác khoáng sản vi phạm lâm luật.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công điện này và tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Đường