Chân dung tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi) vừa được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ông trưởng thành từ công tác đoàn thanh niên và từng giữ nhiều cương vị quan trọng tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 

vov.vn